4420 » Mezgeldek » Little Bustard » Tetrax tetrax Trkiye'nin Anonim Kular
4420 » A » g, h, k
Mezgeldek » Little Bustard » Tetrax tetrax
Ykleniyor.
Aylk Kayt GrafiiAylk Kayt Grafii
Yaam Alanlar
Biyolojik Bilgiler

40-45 cm83-91 cm500-900 g

Trn sesi
Yumurta Says3-5 adet

Editr bilgileri

Ku Tr Mezgeldek
Tr Yetkilisisezmez
Tr Hakknda ilk derleme13.07.2007 16:05
En son gncellemeyi yapanKadird 
Son gncelleme28.04.2016 21:10
Gncellenme says12

En yiler

Beslenme-Av
13.11.2009 00:31

Uar
09.12.2014 00:03

Sabit
25.12.2016 20:27

Video
 
Tanm
lkemizdeseneboyugrlebilenokoknadirbirkutur.remealanlarnnsulutarmaalmas, deerlibiravtrolarakgrlmesivedenetimsizavclknedeniylegnmzdegrlmesi enzortrlerdenbiriolaraktanmlanmaktadr.

Habitat
Ovabozkrlar,geniotlaklarverahatszedilmediitakdirdekurutarmalanlar, Dzalanlardan ziyadedalgaldzlkleriterciheder. Bulundugualandakendinigizleyebileceiotsubitkilerdenoluanbirrtyeihtiyaduyar. Knkysalkumsallardadagrlebilir.

Yayl
Tarihselkaytlaragreuygunhabitatolanoublgederemitir. (Trakya,GneyMarmara,,Dou veGneyAnadoluvs.) Gnmzdeysesayseskiylekarlatrlamayacakkadarazalmtr.Artk remediidnlmekteykenson15ylierisinderediibilinenikialanbulunmutur. Bilinmeyen baka alanladadareyebileceidnlmektedir.

Beslenme
Kuumuzomnivordur,yaniomurgaszlarvekksrngenlerinyansrabitkimeyvevetohumlarylabeslenir.

Biyolojisi

Biyolojisi bilgisi bulunamad

G
lkemizkaynaklverininyetersizliiyzndenkararvermekzordaolsa, rediialanlarnknkar altndaoluunedeniylereyenbireylerinyazgmeniolduusylenebilir. Kaylarndaysakuzey,batvegneyblgelerde,remediitahminedilenkular,nadirenkaydageerki,bubireylerinbirksmnn yerlipoplasyonatabiolduusanlmaktadr.Karadenizblgesindegrlentrlersemuhtemelen, OrtaAvrupaveRussteplerindeyuvadankmkulardr.DouAnadolu'nunenazndanyakntarihedekaktifbirgyoluolduudnlmektedir.

Poplasyonu
lkemizpopulasyonunmin.1 -max. 20 ciftolduudnlmektedir.YanimezgeldekTrkiye'dereyenennadir birkakutrndenbiridir.Yurdumuzdndaysaspanya'danin'ekadar,
genibir corafyadakiuygunalanlardarerveyerelolarakyaygnbirkuolarakbilinir.
Gney ve merkezi Avrupa ile bat ve merkezi Asya'ya yayl gsterirler. En gneydeki Avrupal kular ounlukla yerleiktir ama dier poplasyonlar kn gneye g ederler. Bu kular yl boyunca Trakyada grebilirsiniz ama bat Anadolu'da sadece g zamannda grlmektedirler.
Dnya genelindeki poplasyonunun yaklak olarak 240.000 birey olduu tahmin ediliyor.

Davranlar
Geneldedierbirnadirtrolantoylarnyaknndagrldraporedilsede
butmdnyadabyle deildir.
(muhtemelenbununnedeni,lkemizdebutrkularnreyebileceizelliktekialanlarn
neredeysetamamnnyerleyeksanoluuvekalanalanlarntmtrleriinbirersnakhaline
geliidir).
Geneldeenaktifolduuzamandilimiremezamandr;
Buperiyottalekdenilentoplu gsterilervastasylakendilerinidiilerebeendirmeyealrlar.
Bugsterilerdeerkekbireylerin siyahboyunhalkalarnavurguyaptklarboyuniirme
hareketleriilgiekicidir.

Tre ilikin Ocak / 2013 - Bykekmece / stanbul'da ekilmi grntler;

vimeo.com/81150146

Yerel Adlar
Mezmendek ( Erzurum )

Ses-t
Geneldesessizdirleryinederemezamanerkeklerin''prrrt''eklindebirseskardklar
belirtilmektedir.

Ayrc Tan

Ayrc Tan bilgisi bulunamad

Fotoraflar

Mezgeldek
25.12.2016 20:27
Trn 44. fotoraf


Mezgeldek
09.11.2009 14:48
Trn 4. fotoraf


Mezgeldek
12.11.2016 18:10
Trn 42. fotoraf


Mezgeldek
24.10.2017 20:11
Trn 52. fotoraf


Mezgeldek
09.12.2014 00:03
Trn 20. fotoraf


Mezgeldek
19.12.2016 08:52
Trn 43. fotoraf


Mezgeldek
21.01.2013 00:05
Trn 12. fotoraf


Mezgeldek
18.11.2009 10:00
Trn 8. fotoraf


Mezgeldek
04.11.2016 15:15
Trn 41. fotoraf


Mezgeldek
22.12.2014 10:24
Trn 27. fotoraf


Mezgeldek
24.11.2010 20:25
Trn 10. fotoraf


Mezgeldek
02.04.2017 22:11
Trn 49. fotoraf


Tm Mezgeldek Fotoraflar