890 » Tepeli pelikan » Dalmatian Pelican » Pelecanus crispus Trkiye'nin Anonim Kular
890 » A » H, K
Tepeli pelikan » Dalmatian Pelican » Pelecanus crispus
Ykleniyor.
Aylk Kayt GrafiiAylk Kayt Grafii
Yaam Alanlar
Biyolojik Bilgiler

160-180 cm310-345 cm10000-12000 g

Trn sesi
Ortalama Yaam Sresi20-25 yl
Kulucka Sresi30-32 gn
Yumurta Says2-3 adet
Yumurta Boyu90-93 mm

Editr bilgileri

Ku Tr Tepeli pelikan
Tr YetkilisiBiyoorhan
Tr Hakknda ilk derleme29.06.2007 16:15
En son gncellemeyi yapanKadird 
Son gncelleme21.09.2016 20:17
Gncellenme says37

En yiler

Aksiyon
25.09.2018 02:03

Beslenme-Av
14.03.2018 11:30

Uar
13.01.2014 12:35

Sabit
11.02.2016 07:22

Halkal
23.11.2015 19:57

Video
 
Tanm
Pelikanlarn en bydr. lkemizde gzlenen dier iki pelikan tr olan Ak Pelikan'dan ok az, Kk Pelikan'dan ise drtte bir orannda daha byktr. Tepesindeki kvrk ve kabark tyler tre adn verir. Genel vcut rengi grimsi beyaz, gs portakal sars rengindedir. Gerdan kesesi reme dneminde canl krmz renge kavuur ancak reme dnemi dnda sardr. Ak renk gzleri gri yznde belirgin deildir. Uuta kanat alt soluk gri renkli grnr ve ortasnda daha soluk geni bir bant vardr. Kanat ucu tyleri siyahtr. Uuta tekdze renkli kanat altyla Ak Pelikan'dan, irilii ve uzun gagasyla da Kk Pelikan'dan ayrlr.

Habitat
Kn, baln bol olduu tatl su gllerinde, barajlarda, nehir azlarnda ve dalyanlarda beslenirken ya da ada ve adacklar ile kysal dzlklerde dinlenirken gzlenebilir. reme dneminde ise genellikle koloninin bulunduu sulakalan ile civardaki sulakalanlarda grlebilir.

Yayl
Dalm Bat Palearktik ile snrl olup, Gneydou Avrupa'dan Moolistan'a kadar uzanan corafyada yayl gsterir. Tr Gneydou Avrupa'da Trkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Srbistan, Karada ve Ukrayna'da bulunur.

Beslenme
Besiniounlukla balktanoluur; ancak bazen karides gibi omurgaszlarla da beslenebilmektedir.Genellikle avland blgede hangi balklar varsa onlarla beslenir. Yzeye kan balklar kendisi avlarken, daha derinlerdeki balklar Karabatak'larla ibirlii halinde avlarlar. Karabataklar suya dalarak hedef sry alttan sktrrken, Tepeli Pelikanlar da stten avlanr. Bununla birlikte, zellikle de gen bireyler, balklarn alarn temizledii blgelerde toplanarak balklarn att kk ya da paralanarak ticari deerini yitirmi balklarla beslenirler.

Biyolojisi
Trkiye'de gemite yaklak 20-25 sulakalanda redii bilinse de, bata sulakalanlarn kurutulmas olmak zere birok nedenden dolay gnmzde yalnzca be alanda redii bilinmektedir. Bunlar i gller olan Manyas Ku Cenneti, Ikl Gl ve Akta Gl ile kysal sulakalanlar olan Gediz Deltas ile Byk Menderes Deltas'dr.

Koloni halinde kulukaya yatan bir ku trdr. sularda genellikle kayalk adalara (Akta Gl) ya da sazlklarn kenarndaki rizomlarn oluturduu salam zemine (Ikl Gl) yuva kurar. Manyas Ku Cenneti Milli Park'nda yapay yuva platformlar stne kurduklar yuvalarnda kulukaya yatarlar. Kysal sulakalanlarda ise (Gediz ve B. Menderes Deltas) ada ve adacklarda, nadiren de dalyanlar oluturan ky bandnda yuvalar. Yuvalarn vejetasyondan yoksun, dz zemin zerine kurmay tercih eder. Karg, kuru dal vb. sert malzeme ile oluturduu yuva temelinin stn ot, ty vb. yumuak malzeme ile kaplar ve dks ile astarlar.

lkemizde genellikle ubat ay ortalarnda kulukaya yatar. Kuluka sresi 30-32 gndr. Yumurtadan kan tysz yavrular yaklak 10-12 hafta sonra uma olgunluuna eriirler. Yavrular yuvaya bamldr. Uana kadar koloniyi terk etmezler. Son yavrular reme blgesinden sonbaharda ayrlrlar.

G
Genel olarak Gneydou Avrupa ve Bat Anadolu'da reyen populasyonlar k reme blgelerine yakn sulakalanlarda geirmektedirler. Tr ile ilgili halkalama ve halka okuma almalar* Bat Anadolu'daki sulakalanlarda klayan populasyonun, yerlilerin yan sra; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi lkelerden gelen pelikanlardan olutuunu gstermitir.

Rusya'nn gneyinde, Kazakistan'da ve Hazar Denizi civarndaki kolonilerin ise k ran'n gneyinde geirdikleri bilinmektedir.* Ege niversitesi, Tabiat Tarihi Uygulama Aratrma Merkezi tarafndan 1987 ylndan bu yana srdrlen halkalama ve halka okuma almalar esas alnmtr.

Poplasyonu
Tepeli Pelikan'n farkl lkelerdeki reme populasyonlarna ait bilgiler yldan yla deimekle birlikte; reyen ift saysnn Yunanistan, Trkiye ve Romanya'da artt son yaplan almalarla ortaya konmutur. Nesli kresel lekte tehlike altnda olan Tepeli Pelikan'n korunmasna ynelik yrtlen faaliyetler meyvesini vermi ve gnmzde Yunanistan'da lke genelinde reyen populasyon yaklak 1.500 ifte ulam olup, bunlardan yaklak 1.400 ifti sadece Mikri Prespa Gl'nde remektedirler. Benzer ekilde,
Trkiye'de Ege niversitesi Ornitoloji ekibi tarafndan tre ynelik srdrlen koruma, izleme ve ift says arttrma almalar ile birlikte; Manyas Ku Cenneti Milli Park Ynetimi tarafndan yaptrlan korunakl platformlar sayesinde trn lkemizde reyen ift says art gstermitir. Bylece lkemizde reyen ift says koruma almalar sonucunda artm ve 277-341 ifte ulamtr.

Davranlar

Davranlar bilgisi bulunamad

Yerel Adlar
Bat Anadolu'daki birok sulakalanda "Saka" olarak bilinmektedir.

Ses-t
Kolonilerindenuzaktagenelliklesessizdir,avlanrkengrltcolabilir.Balklar etrafnda beslenmek iin beklerken dierlerine stnlk kurmak ve karmak isteyen bireyler (zellikle de erikinler) gaga hamlesi ile birlikte boukbir ses de karrlar.

Ayrc Tan
Kvrk ve kabark tepe tyleri en nemli ayrc zelliidir.


www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl47@d&idx=159767#.Vi6sYtLhDIU

Kaynaklar
BirdLife International, 2013, Species factsheet: Pelecanus crispus. www.birdlife.org

Cramp,
S.; Simmons, K. E. L. 1977. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and Africa. The birds of the western Palearctic, vol. I: ostriches to ducks. Oxford University Press, Oxford.

Crivelli A.J. Hatzilacou, D., Catsadorakis G. 1998. The breeding biology of the Dalmatian Pelican Pelecanus crispus. Ibis 140: 472 - 481.

Nelson, J. B. 2005. Pelicans, Cormorants and their Relatives, Oxford University Press, New York.

Onmu, O., Sk, M., Sargl, G., Crivelli A.J. 2011. Status and development of the population of the globally threatened Dalmatian Pelican, Pelecanus crispus, in Turkey. Zoology in the Middle East 54: 3-18.

Fotoraflar

Tepeli pelikan
11.02.2016 07:22
Trn 202. fotoraf


Tepeli pelikan
13.01.2014 12:35
Trn 156. fotoraf


Tepeli pelikan
20.06.2016 12:19
Trn 225. fotoraf


Tepeli pelikan
11.01.2018 01:02
Trn 319. fotoraf


Tepeli pelikan
14.03.2018 11:30
Trn 332. fotoraf


Tepeli pelikan
20.10.2017 09:51
Trn 303. fotoraf


Tepeli pelikan
22.04.2016 00:11
Trn 218. fotoraf


Tepeli pelikan
04.12.2012 21:17
Trn 135. fotoraf


Tepeli pelikan
25.09.2018 02:03
Trn 339. fotoraf


Tepeli pelikan
17.03.2016 20:22
Trn 212. fotoraf


Tepeli pelikan
24.01.2017 15:39
Trn 265. fotoraf


Tepeli pelikan
26.12.2011 15:56
Trn 115. fotoraf


Tm Tepeli pelikan Fotoraflar