x <


Amaç;

Sitenin amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında anonim olarak bilgi toplanması, toplanan bilgilerin paylaşılması ve doğa sevgisinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.

Bu amaç için; türe ait fotoğraf birikimi FOTO GALERİ ve TÜR GALERİ, tür hakkında bilgi birikimi KUŞ FORUM ortamlarında tüm üyelerin katkısı ile yapılmaktadır.

Ülkemizde bulunan her kuş türü için bir sayfa açılmıştır. Üyelerden TÜR YETKİLİLERİ kendi türüne gelen tüm bilgileri toplayıp, süzgeçten geçirerek sorumlu olduğu tür sayfasına aktarmakla görevlidir.

Üyelere düşen ise bildikleri, duydukları tür bilgilerini siteye aktarmak, çektikleri tür fotoğraflarını siteye göndermek, tür sayfalarında eksik gördükleri bilgileri KUŞ FORUMDA tamamlamaktır.

Tür sayfalarında türü en iyi fotoğrafların temsil etmesi amacı ile FOTO GALERİ de değerlendirme sistemi oluşturulmuş, en değerli fotoğrafların tür sayfasında önde çıkması ile bilgi edinmek için tür sayfasını açanların beğenisini kazanmak hedeflenmiştir. Bilgiler üye olsun veya olmasın tüm kullanıcılara açıktır. Bilgi ve fotoğraf paylaşmak, yorum yazmak için üye olmak gereklidir.

Bilgi Kullanımı;

Siteden fotoğraf ve bilgi alımı müsaadeye tabiidir. Bu konuda taleplerinizi iletişim bölümümüzden yapabilirsiniz.

Ticari maksat içermeyen, reklam almayan yayıncılar, sitemizdeki fotoğraf ve bilgileri kullanmak için Trakusdan izin yazısı almalıdır. İzin yazıları bir sene sürelidir.

Talep.pdf

Ticari amaçlı yayın kuruluşlarının fotoğraf talepleri doğrudan üyeye, üye ile iletişim sağlanamıyorsa sitemize yapılabilir.Etik Tavsiyeler;

TRAKUS olarak, çevrenin, canlıların ve fotoğrafçının/gözlemcinin huzuru açısından tüm üyelerimizin aşağıda ´´Çevresel´´ ve´´Kişisel´´ olmak üzere iki başlık altında toplanmış olan koşulları ilke edinmesi ve davranışlarını bu ilkelerle şekillendirmesi gerektiğine inanıyoruz.
 • Tartışılmaz önceliğimiz doğanın kendisi ve onun dengesidir. Bulunulan alan neresi olursa olsun o alanın gerçek sahiplerinin orada yaşayan tüm canlılar olduğu, insanın orada geçici bir konuk olduğu unutulmamalıdır. Canlı-cansız tüm ekosisteme saygı göstermeden doğa sevgisinden bahsetmek mümkün değildir.
 • Çalışılacak alanın doğal yapısı, faunası hakkında önceden gözlem yapılması, yapılmış gözlemlerden ve bilgi/belgelerden yararlanılması, alanda daha önce çalışma yapmış kişilerden deneyimlerinin alınması hem o bölgedeki doğal yaşama en az rahatsızlığın verilmesi açısından önemlidir.
 • Doğada var olan düzene müdahale edilemez. Doğada var olan hiçbir şeyin yerini değiştirmeye hakkımız olmadığı unutulmamalıdır.
 • Yapılan tüm etkinliklerin doğadaki canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının bozulmaması amacına hizmet etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Önemli Kuş Alanları´nın (ÖKA) ve koruma altındaki benzer alanların korunması desteklenmelidir. Koruma altındaki alanlara yetkililerden izinsiz girilmemeli, bu tür alanların kurallarına uyulmalıdır.
 • Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan girilmemelidir.
 • Fotoğraflamaya çalışılan canlının yaşam döngüsünü bozacak davranışlardan uzak durulmalı, canlının rahatsız olduğu hissedildiğinde alan hemen terk edilmelidir.
 • Nadir ya da nesli tehlikede bulunan bir canlının yaşadığı alana hangi amaçla olursa olsun girmenin, bu alanların yerini ikinci kişilerle paylaşmanın, ya da başkasınca yeri belirlenmiş bu nitelikteki bir alanın yerini öğrenmeye çalışmanın o nadir canlı üzerinde yaratacağı tehlikeler kesinlikle unutulmamalıdır.
 • Önceden planlanmış ya da rastlantı sonucu bir araya gelinmiş gruplarla doğa fotoğrafçılığı daha fazla özen ister. Böyle durumlarda her şeyin kontrol altında yapılması için gerekli işbirliğinin önceden planlanması gerekir. Tecrübeli bir grup üyesinin grup lideri olarak seçilmesinde ve onun yönlendirmelerinin dışında hareket edilmemesinde yarar vardır.
 • Herhangi bir alanda birkaç fotoğrafçının/gözlemcinin belirledikleri makul süreler içinde yapacakları çalışmalar ile aynı alanın yoğun bir şekilde sıklıkla kullanılmasının çevre ve canlılar üzerinde biriken etkisinin zararları göz ardı edilmemelidir. Kalabalık gruplarla yapılan fotoğraf/gözlem turlarında alandaki canlıların çok daha fazla rahatsız olacakları kesinlikle unutulmamalıdır.
 • Gerek yalnız gerekse kalabalık yapılan arazi çalışmalarında canlının yaşam alanında geçirilecek fazladan her dakikanın o canlıya yaşatacağı stres veya vereceği zarar göz ardı edilmemelidir.
 • Her türlü belgeleme yöntemini ve aracını kullanmadan önce hayvan davranışları konusunda bilgi edinilmeli, hayvanların yaşam süreçlerine müdahale sınırları öğrenilmelidir.
 • Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından, kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme alanlarından uzak durulması gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu tür alanlarda yapılacak çekimlerin canlıları rahatsız etmemesi gereken mesafelerden ve mümkün olduğunca kamuflaj yöntemiyle yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yuvaya kesinlikle yaklaşılmamalı, yavru veya yumurtalar ele alınmamalıdır.
 • Daha farklı, güzel fotoğraf/video çekmek amacıyla canlının, kovalama, bağırma ya da bir şey fırlatma gibi yöntemlerle rahatsız edilmesi asla kabul edilemez.
 • Fotoğraf çekerken veya gözlem yaparken herkesin dikkatini çekecek, dolayısıyla alana ilgisini arttıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Çekilen fotoğrafta kadraja girmesini engellemek veya kamuflajda kullanmak üzere canlı bitkilere kesinlikle zarar verilmemelidir.
 • Kuşları veya belgelenmek/gözlemlenmek istenen diğer canlıları cezp etmek için kullanılacak yöntemlerin o canlıların yaşam döngülerine zarar verebileceği asla unutulmamalıdır.
 • Koruma amaçlı dahi olsa canlılar arasındaki avlanma vb. doğal olaylara asla müdahale edilmemelidir.
 • Kuşların ve diğer canlıların yuva yapabilecekleri kumsal, çayır, sulak alan civarı gibi alanlara özellikle üreme döneminde, pek çok yuvaya/yavruya farkında bile olmadan zarar vereceğinden araçlarla kesinlikle girilmemelidir. Bu tür alanlara yaya olarak girmenin bile yuvalara zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Etik kurallara uymadığı gözlenen diğer fotoğrafçılar/gözlemciler uygun bir dille uyarılmalı, davranışlarla onlara örnek olunmalıdır.
 • Fotoğrafçı/gözlemci, bulunduğu tüm alanlardan güzel anılar ve fotoğraflar dışında hiçbir şey almamalı, alana hiçbir şey bırakmamalıdır.
TRAKUS yönetimi olarak, her üyemizin arazide vicdanıyla baş başa olduğunu hatırlatarak, bu tavsiyelerin uygulanmasını rica ediyoruz.