x <
12550 » Ak mukallit » Eastern Olivaceous Warbler » Iduna pallida Türkiye'nin Anonim Kuşları
12550 » A » G, Y
Ak mukallit » Eastern Olivaceous Warbler » Iduna pallida
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

12-14 cm18-21 cm8-16 g

Türün sesi
Ortalama Yaşam Süresi4 yıl, max 7.9 yıl
Kulucka Süresi11-13 gün
Yumurta Sayısı2-5 adet

Editör bilgileri

Kuş Türü Ak mukallit
Tür Yetkilisimuratkocas
Tür Hakkında ilk derleme18.05.2007 13:01
En son güncellemeyi yapanmuratkocas
Son güncelleme18.02.2020 00:03
Güncellenme sayısı24

En İyiler

Aksiyon
24.02.2014 20:58

Beslenme-Av
16.12.2016 08:46

Uçar
06.03.2012 21:25

Sabit
07.06.2016 09:33

Halkalı
14.03.2010 13:41

Video
 
Tanımı
Ak Mukallit (Iduna pallida), Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, sazkamışçınları (Acrocephalidae) familyasındandır. Elaeica, reiseri, pallida, laeneni ve alulensis olmak üzere beş alt türü mevcuttur. Batı Ak Mukalliti (Iduna opaca) ile türdeş olduğu düşünülmüş ama yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalarla bu iki tür arasında mitokondriyal DNA, ses, davranış ve morfoloji farklılıkları bulunduğu doğrulanmıştır.
Ak Mukallit, düz ve belirgin şekilde açık renklidir. Üst tarafları ağırlıklı olarak grimsidir. Kanat ve kuyruk biraz daha koyu tondadır. Alt taraflar ise kirli beyazdır. Sonbaharda üst tarafı kahverengiye yaklaşır.
Yumuşak başlı bir yüz ifadesi vardır. Kaş hemen gözün üst önünde sonlanır. Tepe tüylerini zaman zaman kabartır. Göz pınarı koyudur.
Gaga oldukça uzun ve sivridir. Alnı düzdür. Gaganın üst kısmı siyah, altı ise donuk turuncu renktedir. Bacakları duman rengidir.
Kuyruk görece uzun ve kare sonludur. Kuyruk kenarları grimsi beyazdır. Primer projeksiyonu orta uzunluktadır.
Tipik olarak 'tak' ötüşü ile birlikte kuyruğunu aşağı yönlü oynatır.

Habitatı
Kapalı orman dışında her türlü ağaçlık ve çalılık arazide, park ve bahçelerde bulunur. Genellikle yakınında su bulunan alanları tercih eder. Yuvasını ağaçlara ve uzun çalılara kurar.
Parklar, bahçeler, nehir kenarı kavaklıklar, göl kenarı uzun çalılıklar, meyve bahçeleri, genç çam ağaçları ile meşe, gül, süpürge çalısı ve akasya makilikleri sıkça görüldüğü yerlerdir.
Ayrıca Ilgın ağacı (Tamarix) ile kuvvetli bir bağı vardır. 2400 metrelik yükseltiye kadar görülebilir.

Yayılışı
Ak Mukallit Ilıman iklimli ve dönence altı yaşam alanları için yaz göçmenidir.
Balkanlar’dan başlayıp Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Iran ve Afganistan boyunca geniş bir alanda ürer. Afrika’da ise Güney Fas, Cezayir, Tunus, Kuzey Libya ve Kuzey Nijerya’da sahra çölü boyunca vahalarda, Nil deltasının batısında ve Batı Mısır’ın dağınık vahalarında ürer. Atlas Dağları, Batı Ak Mukalliti ile aralarında coğrafi sınır oluşturur.
Orta ve Doğu Afrika’da ve Arap Yarımadası’nın güneybatısında kışlar. Üreme alanlarından Temmuz-Eylül aylarında ayrılıp Nisan-Mayıs aylarında geri dönüş yapar.
Batı Avrupa için rastlantısal bir türdür. Ülkemizde en yaygın bulunan mukallit türüdür.

Beslenme
Ağırlıklı olarak böcek, örümcek, yusufçuk, çekirge, termit ve kurtçuk gibi omurgasızlarla beslenir. Yaz sonuna doğru dut, böğürtlen incir gibi yumuşak meyveleri de yer. Göç dışında genellikle yüksek seviyelerde beslenir.

Biyolojisi
Üreme döneminde, nadiren de olsa, yumurtalarının arasına Guguk kuşunun yumurta bıraktığı gözlemlenmiştir.

Göçü
Alt türlerden 'elaeica' uzun mesafe göçmenidir. Yunanistan, Balkanlar, Türkiye, Orta Doğu, Arap Yarımadası’nın güneyi ve Orta Asya’yı kapsayan geniş bir alanda ürer. Kışlamak için orta ve doğu sahra çölünün güney bölümündeki yarı kurak bölgeye göç eder.
Afrika’nın kuzeyinde üreyen 'reiseri' ve 'pallida' alt türleri kışlamak için sahra çölünün güney bölümündeki yarı kurak bölgeye göç ederler.
Sahra altı bölgede üreyen 'laeneni' ve 'alulensis' alt türleri ise yerleşiktir veya sadece kısa mesafe göç ederler.
Üreme alanlarından Temmuz-Eylül aylarında ayrılıp Nisan-Mayıs aylarında geri dönüş yapar.

Popülasyonu
Avrupa popülasyonu 3,260,000-6,560,000 çift veya 6,510,000-13,100,000 yetişkin birey olarak tahmin edilmektedir. Avrupa popülasyonu, toplam popülasyonunun %30’luk kısmı olduğu kabaca tahmin edilerek dünya popülasyonu 21,700,000-43,600,000 yetişkin birey olarak hesaplanmıştır. Ancak bu tahminin doğrulanması gerekliliği söz konusudur.
Popülasyon trendi, azalma yönünde bir kanıt veya önemli bir tehdit bulunmaması nedeniyle stabil olarak değerlendirilmektedir.

Davranışları
Ağaçlarda dolaşırken ve öterken kuyruğunu oynatır.

Yerel Adlar

Yerel Adlar bilgisi bulunamadı

Ses-Ötüşü
Küçük akgerdanlı ötleğeni anımsatan 'tak' şeklinde ötüşü sırasında kuyruğunu aşağıya doğru oynatır.
Benzer ötüşe sahip diğer mukallitler de ara sıra ötüş sırasında kuyruğunu oynatırlar ancak bu hareket ak mukallitte olduğu kadar ötüşle eş zamanlı ve belirgin değildir.
Şarkısı yeterince sesli, karakteristik, cızırtılı ve monoton bir ifadenin periyodik olarak tekrarlanmasından ibarettir.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
Türkiye'nin ve Avrupa'nın Kuşları


Wikipedia.org
Birds of Western Palearctic on CD-Rom

Fotoğrafları

Ak mukallit
07.06.2016 09:33
Türün 106. fotoğrafı


Ak mukallit
15.12.2014 11:21
Türün 94. fotoğrafı


Ak mukallit
24.02.2014 20:58
Türün 80. fotoğrafı


Ak mukallit
23.05.2014 09:25
Türün 85. fotoğrafı


Ak mukallit
05.06.2017 00:58
Türün 117. fotoğrafı


Ak mukallit
29.05.2017 11:59
Türün 116. fotoğrafı


Ak mukallit
03.06.2015 11:53
Türün 97. fotoğrafı


Ak mukallit
16.12.2016 08:46
Türün 110. fotoğrafı


Ak mukallit
29.11.2012 09:23
Türün 69. fotoğrafı


Ak mukallit
15.06.2017 11:00
Türün 119. fotoğrafı


Ak mukallit
09.08.2017 20:47
Türün 124. fotoğrafı


Ak mukallit
10.03.2009 14:00
Türün 24. fotoğrafı


Tüm Ak mukallit Fotoğrafları