x <
16490 » Florya » European Greenfinch » Chloris chloris Türkiye'nin Anonim Kuşları
16490 » A » G, H, K
Florya » European Greenfinch » Chloris chloris
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

15 cm25 - 28 cm25 - 32 g

Türün sesi
Kulucka Süresi12 - 14 gün
Yumurta Sayısı3 - 8 adet
Yumurta Boyu15x21 mm

Editör bilgileri

Kuş Türü Florya
Tür Yetkilisioguz43
Tür Hakkında ilk derleme03.06.2007 12:38
En son güncellemeyi yapanTüreditör 
Son güncelleme29.09.2019 00:13
Güncellenme sayısı24

En İyiler

Aksiyon
04.11.2013 11:52

Beslenme-Av
28.12.2011 08:36

Uçar
03.07.2016 21:12

Sabit
25.12.2017 12:57

Anomali-Alt Tür
08.03.2010 11:47

Video
 
Tanımı
İri ve yeşil bir ispinozdur; gagası açık pembe, el teleklerinin kenarları, kuyruk sokumu ve kuyruk dış teleklerinin kökü sarıdır. Dişisinde yeşilin yerini grimsi kahverengi alır. Genci çizgilidir, sarı kanat paneli ile ayırt edilir.
Floryaların erkekleri dişilerinden daha iri renkleri daha göz alıcıdır. Dişi ve genç kuşlar daha soluktur ve kahverengi tonlar hakimdir. Gagası kalın ve koni biçimindedir. Ötüşleri de oldukça güzel ve cıvıltılıdır. Erkeğin "kelebek" gösteri uçuşu vardır.

Habitatı
Seyrek ormanlar, zeytin ve meyve bahçeleri, yüksek ağaçların bulunduğu bahçeler ve parklarda yaşar, kışın diğer ispinozlarla karışık sürüler oluşturur.

Yayılışı
Türkiye’de yıl boyu görülür.

Beslenme
Tohum ve böcek ile beslenir.

Biyolojisi
Nisan ayında üreme başlar. Yılda 2-3 kez yumurtlayabilir. 3 ila 8 adet arasında yumurta bırakılır. Kuluçka süresi 12 – 14 gündür. Tüylenme dönemi 13 – 16 gün arasındadır. Ağaçlar veya çalılıklarda yuva yapar.

Göçü

Göçü bilgisi bulunamadı

Popülasyonu
Korunma durumu, bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir. Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artış ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir.
Dünya çapında en çok bilinen korunma durumu listeleme ve derecelendirme sistemi, Dünya Korunma Birliği (The World Conservation Union, IUCN) Kırmızı Liste'sidir
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ("IUCN Kırmızı Listesi" ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.
IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.

Türün Korunma Durumu:

LC: (least concern): Yaygın bulunan türler

Davranışları

Davranışları bilgisi bulunamadı

Yerel Adlar
Florya-büyük iskete,flurya / Denizli / ( wolfkenan)
Yerel Adları:

İÇEL – Erdemli - “Köylüce” ;
İSTANBUL – “Büyük İskete” ;
RİZE – Çayeli - “Kotala”

Ses-Ötüşü
Ötüşü birkaç cümlenin karışık tekrarından oluşur. Üreme döneminde bir ağacın tepesinden genizden gelen “cviuuuu” ve “cibicibici” duyulur. Uçuş sesi tok ve kısadır, ketenkuşuna benzer ayrıca kanaryaya benzer bir “tsuiit” sesi vardır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
1) Türkiye ve Avrupa' nın Kuşları, ISBN 97594098282) http://www.garden-birds.co.uk/birds/greenfinch.htm3) http://www.kustr.org/index.php?bolum=yoreselFotoğrafları

Florya
28.12.2011 08:36
Türün 185. fotoğrafı


Florya
25.12.2017 12:57
Türün 361. fotoğrafı


Florya
19.02.2018 10:04
Türün 363. fotoğrafı


Florya
28.01.2014 09:03
Türün 251. fotoğrafı


Florya
18.11.2014 10:04
Türün 274. fotoğrafı


Florya
10.01.2019 10:39
Türün 384. fotoğrafı


Florya
05.04.2016 17:07
Türün 319. fotoğrafı


Florya
17.11.2015 09:46
Türün 306. fotoğrafı


Florya
25.01.2017 12:43
Türün 336. fotoğrafı


Florya
23.11.2017 01:45
Türün 357. fotoğrafı


Florya
13.10.2014 16:43
Türün 270. fotoğrafı


Florya
20.02.2017 13:24
Türün 337. fotoğrafı


Tüm Florya Fotoğrafları