x <
1310 » Kara leylek » Black Stork » Ciconia nigra Türkiye'nin Anonim Kuşları
1310 » A » G, k, Y
Kara leylek » Black Stork » Ciconia nigra
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

100 cm185 cm3000 g

Türün sesi
Ortalama Yaşam Süresi18 yıl
Kulucka Süresi32-38 gün
Yumurta Sayısı2-5 adet
Yumurta Boyu60-74x 44-57 mm

Editör bilgileri

Kuş Türü Kara leylek
Tür Yetkilisiigökbulut
Tür Hakkında ilk derleme05.03.2007 22:40
En son güncellemeyi yapanigökbulut
Son güncelleme20.10.2020 14:45
Güncellenme sayısı25

En İyiler

Aksiyon
25.10.2016 10:52

Beslenme-Av
04.01.2017 13:28

Uçar
23.08.2014 00:02

Sabit
09.10.2017 12:02

Video
 
Tanımı
Bilimsel adı Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Kırmızı liste statüsü - LC (düşük riskli) Leyleğin yakın akrabasıdır.Gagası ince, uzun, kırmızı renkli, bacakları kırmızıdır. Erişkinin başı, boynu, göğsü ve üst tarafı parlak siyah, karnı beyazdır ve kanat altında kanadın gövdeye birleştiği bölümde küçük, beyaz renkli,üçgen şeklinde bir bölüm vardır. Erkek ve dişilerin dış görünümleri farklı değildir. Erkekler biraz daha büyüktür.Gencinin gövdesi yeşilimsi kahverengi, gagası ve bacakları yeşilimsidir.Uçarken başını öne, bacaklarını geriye uzatır.Kanat vuruşları düzenli ve güçlüdür

Habitatı
Leyleğin aksine yerleşimlerden uzak durur.Bozulmamış ormanlık alanlar, nehir kollarının orman kıyılarında oluşturdukları sulak, yarı bataklık alanlar, büyük nehir kollarının yanında oluşmuş su basar mera ve tatlı su kaynakları yakınları.Özellikle Palearktik'te ki doğu ve kuzey'in orta enlemlerin de kış soğuğundan uzak duran bir türdür. İberya'da ki ayrı düşmüş grup istisnadır.
Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da sadece vadilerde yuvalamaz. En yakında ki su kaynağına ortalama 1 km uzaklıkta ki yalçın kayalık dağlık yamaçlarda 2000m. üzeri bile yuvaladığı bilinir.

Gizlenme olanağı çok, sulak ya da nemli av sahalarını seçerken insanlarda izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden tamamen ayrı bir profil seçer.

Yayılışı
Yaz sonunda afirikadan ülkemize gelir, bir kısmı Anadolu'da ürerken, büyük kısmı İstanbul üzerinden Avrupa'ya geçer,sonbaharda Afrika'ya tersine göç başlar.
Ülkemizde az sayıda alanda kışlama kayıtları vardır.

Beslenme
Etoburdur.Temel besin maddelerini balıklar, amfibiler, böcekler, sürüngenler, memeliler, ötücü kuşların yuvalarındaki yumurta ya da yavrular oluşturur.

Biyolojisi
Üreme dönemi : Nisan sonu-Mayıs ayları arasındadır.
Dişi,yuvaya zamanla kirlenen iki ila Beş grimsi beyaz yumurta yapar.
Kuluçka süresi 32-38 gün arasındadır.
Her iki cinsiyet de görevlerini paylaşır.
Tüylenme süresi 60- 71 gün civarındadır.
Seksüel olgunluğa erişme 3,5 yıldır.
Yaşam süresi : doğada en fazla 18 yıl, esaret altında en fazla 31 yıl

Göçü
Göç dönemi : sonbahar göçü: ağustos ortası-eylül sonu;
ilkbahar göçü : mart ortası ülkemizde yaz göçmenidir.
Gediz deltasında düzenli olarak kışlama kaydı vardır.
Göç döneminde en fazla sayılarda ; Eylül ayı sonları İstanbul Boğazı'ndan geçerken rahatlıkla izlenebilir.Günde 100- 250 km (maksimum 500km) yol alabilir.

Bazı bireyler yıl boyu aynı alanda kalırlar.İberya ve güney-doğu Avrupa; özellikle Bulgaristan'da Gorno-Thrakiiska vadisinde 100 birey sürekli kalır. Avrupa popülasyonu güneye, kışlamak için tropik Afrika kuşağına geçerken bazı küçük sayıda guruplar seyrek olarak geride kışlayacakları alanlarda kalırlar.
Normal leyleklerden 1 ay geç olarak sonbahar göçüne katılırken, üreme alanlarına ise 2 hafta daha geç dönüş yaparlar.

Popülasyonu
Dünya üzerinde çok geniş bir dağılım gösterir. Dünya populasyonu yaklaşık olarak 500.000-520.000 bireydir.
2001 ve 2004 Bird Life sayımında 1000-2000 çift olarak tahmin edilmiştir.

Davranışları
Çoğunlukla yanlızdır, bazen bir diğer bireye eşlik eder.Göç sırasında seyrek, en fazla 100 bireye dek gruplar oluştursada kışladığı alanlarda tek ya da iki birey olarak görülür.Fazla av ya da yem bulunan alanlarda bile kalabalık olmayan sayılarda beslenir. Genellikle her üreme döneminde aynı çift birlikte yuva kuracakları alana dönerler. Üreme ve çift olma davranışları diğer leylek türünde ki özellikleri gösterir.

Yerel Adlar
İng.: Black Stork, Alm.: Schwarzstorch, İsp.: Cigüena negra, Fr.: Cigogne noir,

Ses-Ötüşü
Gaga vuruşları ile çıkardığı ses dışında sessizdir. Daha az sıklıkta gaga vuruşları yanında tıslama, ıslık benzeri sesler çıkarır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
- http://med.ege.edu.tr/capaci/birds01.htm
- Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı


- Collins Bird Guide


- RSPB


- IUCN Red List of Threatened Species


- Birdguides.com
- The birds of the Western Palearctic

Fotoğrafları

Kara leylek
04.01.2017 13:28
Türün 178. fotoğrafı


Kara leylek
09.10.2017 12:02
Türün 185. fotoğrafı


Kara leylek
17.03.2014 01:42
Türün 136. fotoğrafı


Kara leylek
03.05.2011 21:27
Türün 87. fotoğrafı


Kara leylek
23.08.2014 00:02
Türün 146. fotoğrafı


Kara leylek
26.05.2018 15:47
Türün 198. fotoğrafı


Kara leylek
14.04.2014 13:49
Türün 138. fotoğrafı


Kara leylek
20.09.2020 12:55
Türün 221. fotoğrafı


Kara leylek
09.04.2018 09:52
Türün 194. fotoğrafı


Kara leylek
21.08.2013 07:02
Türün 130. fotoğrafı


Kara leylek
09.11.2012 09:38
Türün 123. fotoğrafı


Kara leylek
31.05.2009 21:14
Türün 47. fotoğrafı


Tüm Kara leylek Fotoğrafları