x <
720 » Karabatak » Great Cormorant » Phalacrocorax carbo Türkiye'nin Anonim Kuşları
720 » A » H, K
Karabatak » Great Cormorant » Phalacrocorax carbo
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

80 - 100 cm130 - 160 cm2000 - 2500 g

Türün sesi
Ortalama Yaşam Süresi20 yıl
Kulucka Süresi29 - 31 gün
Yumurta Sayısı3 - 4 adet

Editör bilgileri

Kuş Türü Karabatak
Tür Yetkilisiarda34
Tür Hakkında ilk derleme05.11.2007 09:18
En son güncellemeyi yapanyavuzeryavuz 
Son güncelleme10.02.2020 18:37
Güncellenme sayısı11

En İyiler

Aksiyon
13.10.2014 09:44

Beslenme-Av
11.03.2015 16:27

Uçar
29.02.2012 13:12

Sabit
21.04.2016 08:22

İllüstrasyon
17.02.2019 12:49

Video
 
Tanımı
Türkiye’ deki en büyük koyu renkli deniz kuşudur.
Yanakları ve boğazı beyaz, kesesi sarı ya da turuncu sarıdır.
Üreme giysisinde tepesi ve boyunu beyaz kırçıllı ya da bembeyaz olur,
böğründe beyaz bir leke belirir.
Gencinin alt tarafı açık renklidir, karın bölgesi siyah kırçıllı olabilir.
Eşlerin dış görünüşleri aynıdır.
Gagaları kancalıdır.
Kanatları kısa, kuyrukları oldukça uzun olan kuşlardır.

Habitatı
Deniz kıyıları ve göllerde yaşar, büyük koloniler halinde kayalarda ve su içinde yuva yapar.

Yayılışı
Eskidünya kıtalarının büyük bir kısmında, Atlas Okyanusu’nda ve Kuzey Amerika’da geniş bir dağılıma sahiptir.
Yurdumuzun büyük bir bölümünde bulunur.
Bilhassa Karadeniz ve Marmara sahillerinde yaygındır.
Akkaya Barajı’nda rastlantısal kaydı vardır.
Sultansazlığı ve Ereğli Sazlıkları gibi civardaki sulakalanlardan da bilinir.
Türkiye’de P. c. sinensis alttürü bulunur.

Beslenme
Suya dalarak balık ile beslenir.

Biyolojisi
Yılda 1 kez yumurtlar. 3 ila 4 adet arasında yumurta bırakılır.
Kuluçka süresi 29 – 31 gündür.

Göçü

Göçü bilgisi bulunamadı

Popülasyonu
Korunma durumu, bir canlı türünün günümüzde ya da gelecekte varlığını sürdürmeye devam etme olasılığının bir göstergesidir.
Bu gösterge, türe ait kalan birey sayısı kadar, zaman içindeki nüfus artış ya da azalışları, başarılı üreme oranları, bilinen tehditler gibi çeşitli etmenler göz önünde bulundurularak belirlenir.
Dünya çapında en çok bilinen korunma durumu listeleme ve derecelendirme sistemi, Dünya Korunma Birliği (The World Conservation Union, IUCN) Kırmızı Liste'sidir
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi ("IUCN Kırmızı Listesi" ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteridir.
IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.
IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır.
Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her bölgesi ile ilgilidir.
Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluşunu azaltmak için uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluşturulan IUCN Kırmızı Listesi, biyolojik çeşitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir.

Türün Korunma Durumu:

LC: (least concern): Yaygın bulunan türler.

Davranışları
Karabatakların duruşları kendine özgüdür, avlandıktan sonra kanatlarını açık tutarak bir süre dinlenir, bu sırada kanatlarını kuruttukları düşünülür.
Uçuşta seri kanat çırpar, boynunu uzatır, genellikle suya yakın uçar.
Sıralı sürüler oluşturur.
Yüzerken başlarını yukarı kaldırırlar, suya yüzeyden dalarlar.
3 metre kadar derinlere dalabilirler.
1 dakika kadar su altında kalabilirler.
Yalnız balıkla beslenirler.
Avlarını yüzücü ayaklarını vücudun altında geriye doğru iterek ve kuyruklarını dümen gibi kullanarak yaparlar.
Yürüyüşleri hantaldır.

Yerel Adlar
Karabatlak ( Erzurum )
Kastamonu – Abana / karabatak – gagarnoz / naktan
kukarma, kura patak, mıkırdak, mimimlik (yavru), tumağan - Kazım Çapacı

Ses-Ötüşü
Sesi çok pes ve gırtlaksaldır.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
1) Türkiye ve Avrupa' nın Kuşları, ISBN 9759409828
2) http://www.oiseaux.net/oiseaux/grand.cormoran.html

Fotoğrafları

Karabatak
11.03.2015 16:27
Türün 485. fotoğrafı


Karabatak
07.04.2009 15:13
Türün 102. fotoğrafı


Karabatak
13.10.2014 09:44
Türün 454. fotoğrafı


Karabatak
21.04.2016 08:22
Türün 545. fotoğrafı


Karabatak
21.01.2010 15:12
Türün 166. fotoğrafı


Karabatak
18.11.2016 12:09
Türün 567. fotoğrafı


Karabatak
03.02.2016 08:38
Türün 525. fotoğrafı


Karabatak
08.09.2014 11:26
Türün 447. fotoğrafı


Karabatak
01.04.2010 12:00
Türün 190. fotoğrafı


Karabatak
12.02.2018 07:54
Türün 647. fotoğrafı


Karabatak
24.01.2019 22:27
Türün 731. fotoğrafı


Karabatak
26.11.2018 09:02
Türün 681. fotoğrafı


Tüm Karabatak Fotoğrafları