6160 » Kutup sumrusu » Arctic Tern » Sterna paradisaea Türkiye'nin Anonim Kuşları
6160 » A » r
Kutup sumrusu » Arctic Tern » Sterna paradisaea
Kutup sumrusu
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Biyolojik Bilgiler

33-35 cm75-85 cm95-120 g

Türün sesi
Ortalama Yaşam Süresi15-20 yıl
Kulucka Süresi20-24 gün
Yumurta Sayısı1-3 adet
Yumurta Boyu41x30 mm

Editör bilgileri

Kuş Türü Kutup sumrusu
Tür Yetkilisibirgök
Tür Hakkında ilk derleme15.08.2008 17:31
En son güncellemeyi yapanTüreditör 
Son güncelleme12.06.2019 01:00
Güncellenme sayısı16

En İyiler

Video
 
Tanımı
Kuzey sumrusu,Kutup sumrusu olarak da bilinir.
Kuzey sumrusu orta büyüklükte bir kuştur.
Boyları 33-39 cm ve kanat açıklıkları 76-85 cm kadardır.
Kürkleri genel olarak gri ve beyaz, gaga kırmızı, yaklaşık kafa uzunluğunda ve düzdür.
Ayaklar kırmızıdır.
Başın ön kısmı beyaz, ense ve taç bölgesi siyahtır.
Yanaklar beyazdır.
Gri manto 305 mm ve scapularlar parmak şeklinde ve kahverengi olup bazılarının uçları beyazdır.
Kanat üstleri gri, kalça ve yaka bölgesi bütünüyle beyazdır.
Derin şekilde çatallanmış kuyruk beyazımsıdır.
Tacın arka kısmı ve kulak örtüleri siyahtır.
Üreme giysisinde erişkin bireyler, oturmuş pozisyonlarında Sumru dan nasıl ayrılır?

Sumru dan daha koyu kırmızı gagası ve gagasının ucunun siyah olmaması ile ayrılır. Bacak boyu Sumru
ya göre daha kısadır. Sırtı daha koyu gridir. Göğsü ve karnıda Sumrunun aksine gridir. (Sumru da
beyazdır, çok açık grimsi ton mevcuttur) Son olarak kuyruk telekleri çok uzundur. Sumruda daha
kısadır ve çok az bireyde kanat hizasını geçebilir... (Kaynak : Fatih İzler)

Habitatı
Kuzey Kutup kuşağında ürer ve Güney Kutup kuşağına göç eder.
Yaşam alanı genelde deniz ortamıdır .
Üreme dönemi haricinde karada pek görünmez, genelde deniz otamındadırlar .

Yayılışı
Küresel bir yayılış gösterir.
Kuzey kutbuna yakın bölgelerde (Kuzey Amerikanın kuzeyi, İzlanda, Asyanın kuzeyi gibi) kuzey yarımküre yazı boyunca ürer.
Düyada bilinin en uzun göçü (yaklaşık 22.000 km) gerçekleştirerek güney yarımküre yazını güney kutbuna yakın bölgelerde geçirir.
Dolayısı ile dünyada çok geniş bir yayılışından söz etmek mümkündür.

Beslenme
Küçük balıklar ,Kuzey sumrusunun (Kutup sumrusu) besin maddeleri olarak yer alırlar.
Bazı yıllar,balıkçıların sebep olduğu avlanma nedeniyle balık bulma ve yakalama yönünden kendileri ve yavruları açlık sıkıntısı çekerler.
Bu durumlarda kabuklu canlıları avlamak zorunda kalırlar.
Avları için suya dalarken tereddütlüdürler.
Arada duraksar,havada asılı kalır,alçalır,tekrar havada asılı kalır ve sonra suya dik dalar .

Biyolojisi
Kuzey ( Kutup ) sumrusu,yumurtalarını,toprakta,kumda veya sahil çakılında ya da kayalık bir adada küçük çukurlarda doğurup biriktirir.
En çok 3 yumurta doğurur ve yumurtalar üzerinde 20-24 güne Kadar kuluçkaya yatar.
Yavrular 21-24 günlükken de artık uçabilirler.

Göçü
Sonbaharda, az sayıda bir grup göl ve ülke içerisinde, karasal bölgelerde yapay göllerde(havuzlarda) bulunurlar.
İlkbaharda ise çok sayıda ( yüzlercesi) bu mekanlarda sürüler halinde görülürler.
Kışta güneye hareket ederler.
Batı Afrika sahillerinden geçerek oradan da Antartika buz kalıplarına yolalırlar.
Yazda, bazıları adalarda ürerler ki burası Kuzey Kutup Dairesi'ne (Arctic circle) uzaktır.

Popülasyonu
Avrupa populasyonu:480 000 - 850 000 çift (Yaz dönemi )
Britanya Populasyonu: 53 000 çift (1998-2002)

Davranışları

Davranışları bilgisi bulunamadı

Yerel Adlar
Danimarka:Havterne
Finlandiya:Lapintiira
Almanya:Küstenseeschwalbe
İzlanda:Kria
İtalya:Sterna codalunga
Polonya:Rybitwa Popielata
İspanya:Charran artico Fransa:sterne arctique
Macaristan:Sarki cser
İrlanda:Geabhrog Artach
Norveç: Rodnebbterne
Portekiz:Andorinha-do-mar-arctica

Ses-Ötüşü
Sesleri daha çok yüksek tonda olur.
Sesleri genelde keskin ve şiddetli bir alarm sesine benzer.
Sesi,''keearr''şeklindedir.Bu sesin ikinci hecesi,
birincisine göre her zaman daha yüksek tonda olur.
Diğer bir ses tonu ise,bağırma(azarlama) şeklindeki ''kit-it-it-aar'' şeklindedir.
Bu ses tonunu ,genelde davetsiz misafirleri korkutmak amacıyla çıkarır.
Bu özellik,türün en önemli kabiliyetidir.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
http://en.wikipedia.org/wiki/Arctic_Tern
http://www.projectpuffin.org/virtual/arte.html
BIRD =Peter Hayman & Rob Hume
Türkiye veOrtadoğu'nun Kuşları (Çeviri=Kerem A. Boyla - Kazım Çapacı)

Fotoğrafları

TR dışı Kutup sumrusu
11.10.2018 03:12


TR dışı Kutup sumrusu
14.08.2014 12:44


TR dışı Kutup sumrusu
09.12.2014 11:40


TR dışı Kutup sumrusu
02.07.2018 14:17


TR dışı Kutup sumrusu
24.06.2014 15:10


TR dışı Kutup sumrusu
24.03.2015 16:46


TR dışı Kutup sumrusu
11.01.2014 20:21


TR dışı Kutup sumrusu
27.12.2010 17:50


TR dışı Kutup sumrusu
29.08.2014 20:06


TR dışı Kutup sumrusu
26.07.2012 22:15


TR dışı Kutup sumrusu
11.05.2018 00:35


TR dışı Kutup sumrusu
29.10.2015 13:25


Tüm Kutup sumrusu Fotoğrafları