x <
15720 » Kuzgun » Northern Raven » Corvus corax Türkiye'nin Anonim Kuşları
15720 » A » H
Kuzgun » Northern Raven » Corvus corax
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

60-65 cm110-130 cm1000 g

Türün sesi
Ortalama Yaşam Süresi10-15 yıl yıl
Kulucka Süresi21 gün
Yumurta Sayısı3-6 adet

Editör bilgileri

Kuş Türü Kuzgun
Tür Yetkilisiserdarsatirlar
Tür Hakkında ilk derleme11.07.2007 20:52
En son güncellemeyi yapanyavuzeryavuz 
Son güncelleme21.09.2018 10:24
Güncellenme sayısı16

En İyiler

Aksiyon
11.03.2019 12:02

Beslenme-Av
08.08.2014 09:49

Uçar
16.03.2010 09:39

Sabit
28.11.2018 15:46

Anomali-Alt Tür
14.09.2014 19:35

Video
 
Tanımı
Kargaların ( Corvus cinsi ) en irisidir, kalın ve güçlü bir gagası vardır, her tarafı siyah çelik mavisi parlaklığındadır. Türkiye alttüründe özellikle gençlerde boyun bölgesinde kahverengi renk oluşur, boyun tüyleri kabarık durur, kuyruk kama şeklindedir. Neredeyse bir şahin büyüklüğündedir.
Ayrıca arazide uzakta gökyüzünde yanyana 2 nokta görürseniz bunlar büyük olasılıkla kuzgundur.
Kuzgunlar yaşadıkları Coğrafi bölgelere göre farklı özellikler göstermektedir, bu da Alttür olarak değerlendirilir.
Tüm dünyada 7-8 Alttür vardır, kuzey bölgelerdeki alttürler daha iri ve daha mavimsi parlaklıktadır, güney bölgelerdeki kuzgunlar daha küçük yapıda ve daha kahverengi (özellikle ense-boyun kısımları) renk tonunda olurlar.
Yavru ve gençlerin ağız içi kırmızıyken, erişkinlerde siyahlaşır .

Habitatı
Yüksek yaylalarda, kayalık sahillerde, kayalık ormanlarda, fundalıklarda, hayvancılık yapılan dağlık bölgelerde yaşarlar.

Yayılışı
Trakya, Marmara, İç Ege, Batı ve orta Toroslarda, Karadeniz bölgesinde yaşarlar.

Beslenme
Hemen hemen her şey yerler, büyük hayvan leşleri, sakat, hasta yaralı av hayvanları, küçük memeliler, sürüngenler, salyangozlar, kuş yumurta ve yavruları, balık, midye ve sahile vuran diğer canlıları yerler. Kursağı olmadığı için devamlı yiyecek arayışındadır.

Biyolojisi
Tüm Dünyaya yayılmış ( Güney Amerika ve Antarctica hariç ) 7-8 alttürleri vardır. Ülkemizde Corvus corax corax ve Corvus corax subcorax ( veya laurencei ) alttürleri vardır.
Kursağı olmadığından devamlı yiyecek arayışı içindedir, gaga üzeri nostril denen burun deliklerini örten sert ve uzun kıllara sahiptir, bir yırtıcı kuş gibi uzun ve sivri pençelidir.

Göçü
Kuzgunlar yerleşik kuşlardır göç etmezler, ancak yavrular kışın biraraya toplanıp sürüler oluştururlar, soğumaya bağlı rakımsal yer değişiklikleri görülebilir.

Popülasyonu
Yerel olarak bazı yerlerde büyük sayılara ulaşabilir, fakat her bölgede bulunmadığından az görülebilen karga türlerinden biridir.

Davranışları
Kuzgunlar birçok kuşbilimci tarfından en zeki kuş kabul edilmektedir, çok çeşitli, sosyal davranışlar gösterirler, hayat boyu tek eşli yaşarlar, doğada birçok basit problemi çözebildikleri görülmüştür, çok tedbirli olmasıyla tanınır.

Kuzgunlar en erken üremeye başlayan kuşlardan biridir, Şubat sonu Mart başı gibi yuvalarına yerleşmiş olurlar.
Yavru yetiştirme ve bakımı her iki ebeveyn tarafından yapılır, yavrular yuvada , haftalar ilerledikçe son derece gürültücüdürler, ancak ebeveynlerin bizim bilemediğimiz bir işaretiyle birden seslerini kesip yuvanın içine yatarak görünmez hale gelirler.

Yavrular uçtuktan sonra bir süre anne baba ile dolaşırlar. Ekim -Kasım aylarına doğru diğer yuvalardan ayrılan tüm kuzgun yavrularıyla birlikte büyük bir grup oluştururlar , bu grup kışı hep birlikte geçirir.

Üreyen çift ise ikili olarak kışı birlikte geçirir, Kuzgunlar hayat boyu tekeşli yaşar.

Yerel Adlar
dana kaldıran, guzgun, kağra, sakca - Kazım Çapacı

Ses-Ötüşü
Ses ve ötüş kuzgun yaşamında çok önemlidir, aralarında bir " dil " bile olduğu söylenir, çok değişik sesler çıkarabilirler. Ana ötüş kalın ve tok bir sesle " krrrook krrook , prrruk
şeklindedir.

Ayırıcı Tanı
Kama şeklindeki kuyruğu, uzaktan bile belli olan kalın gagası ve nispeten daha uzun kanat uç parmakları ile diğer kargalardan rahatça ayrılır.

Kaynaklar
Türkiyenin Av ve Yaban Hayvanları 2 : Kuşlar , Nihat Turan
Collins Bird Guide

Fotoğrafları

Kuzgun
11.03.2019 12:02
Türün 100. fotoğrafı


Kuzgun
28.08.2018 09:47
Türün 88. fotoğrafı


Kuzgun
28.11.2018 15:46
Türün 97. fotoğrafı


Kuzgun
08.08.2014 09:49
Türün 64. fotoğrafı


Kuzgun
03.01.2019 09:13
Türün 98. fotoğrafı


Kuzgun
16.03.2010 09:39
Türün 36. fotoğrafı


Kuzgun
01.06.2019 12:34
Türün 103. fotoğrafı


Kuzgun
01.07.2020 17:08
Türün 108. fotoğrafı


Kuzgun
21.11.2014 00:48
Türün 70. fotoğrafı


Kuzgun
13.09.2018 03:10
Türün 91. fotoğrafı


Kuzgun
13.09.2014 09:39
Türün 67. fotoğrafı


Kuzgun
14.09.2014 19:35
Türün 68. fotoğrafı


Tüm Kuzgun Fotoğrafları