x <
4420 » Mezgeldek » Little Bustard » Tetrax tetrax Türkiye'nin Anonim Kuşları
4420 » A » g, h, k
Mezgeldek » Little Bustard » Tetrax tetrax
Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları
Biyolojik Bilgiler

40-45 cm83-91 cm500-900 g

Türün sesi
Yumurta Sayısı3-5 adet

Editör bilgileri

Kuş Türü Mezgeldek
Tür Yetkilisisezmez
Tür Hakkında ilk derleme13.07.2007 16:05
En son güncellemeyi yapanKadird 
Son güncelleme28.04.2016 21:10
Güncellenme sayısı12

En İyiler

Beslenme-Av
13.11.2009 00:31

Uçar
28.04.2011 00:26

Sabit
25.12.2016 20:27

Video
 
Tanımı
Ülkemizde sene boyu görülebilen çok çok nadir bir kuştur. Üreme alanlarının sulu tarıma açılması, değerli bir av türü olarak görülmesi ve  denetimsiz avcılık nedeniyle günümüzde görülmesi en zor türlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

Habitatı
Ova bozkırları, geniş otlaklar ve rahatsız edilmediği takdirde kuru tarım alanları, Düz alanlardan ziyade dalgalı düzlükleri tercih eder. Bulundugu alanda kendini gizleyebileceği otsu bitkilerden oluşan bir örtüye ihtiyaç duyar. Kışın kıyısal kumsallarda da görülebilir.

Yayılışı
Tarihsel kayıtlara göre uygun habitatı olan çoğu bölgede üremiştir. (Trakya, Güney Marmara, İç, Doğu ve Güney Anadolu vs.) Günümüzdeyse sayısı eskiyle karşılaştırılamayacak kadar azalmıştır. Artık üremediği düşünülmekteyken son 15 yıl içerisinde ürediği bilinen iki alan bulunmuştur. Bilinmeyen başka alanlada da üreyebileceği düşünülmektedir. 

Beslenme
Kuşumuz omnivordur, yani omurgasızlar ve küçük sürüngenlerin yanısıra bitki meyve ve tohumlarıylabeslenir.

Biyolojisi

Biyolojisi bilgisi bulunamadı

Göçü
Ülkemiz kaynaklı verinin yetersizliği yüzünden karar vermek zor da olsa, ürediği alanların kışın kar altında oluşu nedeniyle üreyen bireylerin yaz göçmeni olduğu söylenebilir. Kış aylarındaysa kuzey,batı ve güney bölgelerde, üremediği tahmin edilen kuşlar,nadiren kayda geçer ki, bu bireylerin bir kısmının yerli popülasyona tabi olduğu sanılmaktadır. Karadeniz bölgesinde görülen türlerse muhtemelen, Orta Avrupa ve Rus steplerinde yuvadan çıkmış kuşlardır. Doğu Anadolu'nun en azından yakın tarihe dek aktif bir göç yolu olduğu düşünülmektedir.

Popülasyonu
Ülkemiz populasyonun min.1 -max. 20 cift olduğu düşünülmektedir. Yani mezgeldek Türkiye'de üreyen en nadir birkaç kuş türünden biridir. Yurdumuz dışındaysa İspanya'dan Çin'e kadar,  
geniş bir coğrafyadaki uygun alanlarda ürer ve yerel olarak yaygın bir kuş olarak bilinir.
Güney ve merkezi Avrupa ile batı ve merkezi Asya'ya yayılış gösterirler. En güneydeki Avrupalı kuşlar çoğunlukla yerleşiktir ama diğer popülasyonlar kışın güneye göç ederler. Bu kuşları yıl boyunca Trakyada görebilirsiniz ama batı Anadolu'da sadece göç zamanında görülmektedirler.
Dünya genelindeki popülasyonunun yaklaşık olarak 240.000 birey olduğu tahmin ediliyor.

Davranışları
Genelde diğer bir nadir tür olan toyların yakınında görüldüğü rapor edilse de
 bu tüm dünyada böyle değildir. 
(muhtemelen bunun nedeni ,ülkemizde bu tür kuşların üreyebileceği özellikteki alanların
neredeyse tamamının yerle yeksan oluşu ve kalan alanların tüm türler için birer sığınak haline 
gelişidir). 
Genelde en aktif olduğu zaman dilimi üreme zamanıdır; 
Bu periyotta lek denilen toplu gösteriler vasıtasıyla kendilerini dişilere beğendirmeye çalışırlar.
 Bu gösterilerde erkek bireylerin siyah boyun halkalarına vurgu yaptıkları boyun şişirme 
hareketleri ilgi çekicidir.

Türe ilişkin Ocak / 2013 - Büyükçekmece / İstanbul'da çekilmiş görüntüler;

http://vimeo.com/81150146

Yerel Adlar
Mezmendek ( Erzurum )

Ses-Ötüşü
Genelde sessizdirler yine de üreme zamanı erkeklerin ''prrrt'' şeklinde bir ses çıkardıkları
belirtilmektedir.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı Tanı bilgisi bulunamadı

Kaynaklar
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=872073 

http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Bustard 

http://www.iucnredlist.org/details/106002759/0

Fotoğrafları

Mezgeldek
28.04.2011 00:26
Türün 11. fotoğrafı


Mezgeldek
25.12.2016 20:27
Türün 42. fotoğrafı


Mezgeldek
09.11.2009 14:48
Türün 4. fotoğrafı


Mezgeldek
19.12.2016 08:52
Türün 41. fotoğrafı


Mezgeldek
24.10.2017 20:11
Türün 50. fotoğrafı


Mezgeldek
09.12.2014 00:03
Türün 19. fotoğrafı


Mezgeldek
18.11.2009 10:00
Türün 8. fotoğrafı


Mezgeldek
21.01.2013 00:05
Türün 12. fotoğrafı


Mezgeldek
02.04.2017 22:11
Türün 47. fotoğrafı


Mezgeldek
16.06.2017 02:53
Türün 48. fotoğrafı


Mezgeldek
24.11.2010 20:25
Türün 10. fotoğrafı


Mezgeldek
04.11.2016 15:15
Türün 39. fotoğrafı


Tüm Mezgeldek Fotoğrafları