Haberler
NALLIHAN KUŞ CENNETİ 5. Foto Safari Yarışması Türkiye'nin Anonim Kuşları
NALLIHAN KUŞ CENNETİ 5. Foto Safari Yarışması 27.05.2018 18:30

NALLIHAN KUŞ CENNETİ
5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması 
Şartname

YARIŞMA YERİ: Nallıhan Kuş Cenneti

YARIŞMA ADI: Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması

ORGANİZASYON:
"Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safari Fotoğraf Yarışması"; TÜKÇEV - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın düzenlemesi ve Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Vakfı katkıları ile Başkent Ankara Meclisi Derneği koordinasyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü destekleri ile gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA KATEGORİSİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

FOTO SAFARİ TARİHLERİ:
09 Haziran 2018 Cumartesi ve 10 Haziran 2018 Pazar’dır.

AÇILIŞ TÖRENİ:
09 Haziran 2018 Cumartesi, saat: 10.00’da Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi’nde yapılacaktır.
YARIŞMANIN AMACI:
Çevre sorunlarının, doğa ve yaban hayatı üzerindeki baskıların giderek arttığı günümüzde, doğada yaşama mücadelesi veren canlı doğal varlıklarımızı korumak, onlara duyulan ilgi ve sevgiyi artırmak, fotoğraf yoluyla ölümsüzleştirmektir.

KONU:
Nallıhan Kuş Cenneti’ni içinde barındıran havzanın ve Kız Tepesi’ni fauna ve florası ile jeolojik yapısını tarım ve insan kaynaklarını görüntüleyerek yaban hayatını, doğal varlıklarını ve peyzaj güzelliklerini tanıtmak.

NALLIHAN KUŞ CENNETİ:
Ankara’ya en yakın mesafede tarihi İpek Yolu ve Ankara-Nallıhan yolu üzerinde Sakarya Nehri Havzası’nda bulunan ve 1993 yılında koruma altına alınan Nallıhan Kuş Cenneti; Nallıhan Davutoğlan Mahallesi sınırları içindedir. Geçit yapan, kışlayan ve üreyen 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alanlar, çamur düzlükleri, ağaçlık, bozkır ve kayalık alanları ile çok çeşitli ekosistemlere sahip olduğundan pek çok türün beslenip barınmasına fırsat vermektedir. Soyu tehlikede bulunan karaleylek Türkiye’de en çok burada görülmektedir. Türkiye’deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta olmak üzere 80 tür ötücü kuş, kara çaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler en çok rastlanan kuşlardır.
Nesli tehlikede bulunan; küçük karabatak, kaya kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği, ulu doğan, peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı, kara akbaba, gökdoğan gibi kuş türleri burada görülmektedir. Gökdoğan’ın Türkiye’de 30 üreme yerinden biride buradadır. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından gelen kuş göç yolu üzerinde bulunan bu alan, ilkbahar ve sonbaharda göç eden kuşların beslenmeleri, dinlenmeleri, barınmaları ve bazı türlerin de üremeleri için uğrak yeridir. İç Anadolu’nun en önemli sulak alanlarından biridir. Jeolojik yapısı ile açık laboratuvar niteliği taşıyan saha, çökelme ortamının özelliklerini yansıtan sarı, kahve ve kırmızımsı tabakaların üst üste tekrarlanması ile görsel açıdan da üstün bir peyzaj güzelliğine sahiptir.

ULAŞIM:
Ankara - Nallıhan Kuş Cenneti 130 km,
Ankara - Nallıhan 160 km,
Ankara - Çayırhan 125 km,
Nallıhan - Nallıhan Kuş Cenneti 30 km,
Beypazarı - Nallıhan Kuş Cenneti 30 km,
Çayırhan - Nallıhan Kuş Cenneti 5 km,
İstanbul - Nallıhan 300 km,
Bolu - Nallıhan 100 km,
Eskişehir – Nallıhan 130 km’dir.
Ulaşım; Ankara AŞTİ garajlarındaki Nallıhan otobüs firmasıyla yapılmaktadır (0312 341 40 31).

YARIŞMA KURALLARI:
• Foto safari ve yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcileri ile birinci derece yakınları dışında, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam edenler yarışmaya katılamaz.
• Fotoğraflar mutlaka foto safari (09-10 Haziran 2018) tarihlerinde, Nallıhan Kuş Cenneti havzasında, çekilmiş olmalıdır.
• Fotoğraflar; kuş, böcek, yaban hayatı, bitki örtüsü, jeolojik yapı ve doğal peyzaj görüntülerini tarım ve insan kaynaklarını kapsayacaktır. Fotoğraflarda teslim edilmeden önce renk, ton, keskinlik ve kadraj gibi düzenlemeler yapılabilir. Ancak fotoğraflara başka görüntüler eklenmemelidir. Gerek görüldüğü takdirde fotoğrafın orijinali istenebilecek, orijinal görüntünün teslim edilememesi durumunda fotoğraf diskalifiye edilecektir. Böyle bir durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.
• Çekim alanında, kuşları ve diğer canlı doğal yaşamı rahatsız edebilecek insansız hava aracı (drone) ve benzeri motorlu araçlar kullanılmayacaktır.
• Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması ve sivrisinekler için önlem alınması tavsiye edilir.
• Çekim esnasında bölgenin doğal örtüsünün tahrip edilmemesi, yaban hayatına zarar verebilecek hareketlerden kaçınılması ve kuşların, özellikle yuvalarında fotoğrafının çekilmemesi şarttır.
• Yarışmacılar en fazla 4 (dört) adet, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz (monokrom) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde ve 150-300 dpi çözünürlükte kaydedilmeli, uzun kenarı en az 2400 piksel; dosya boyutu 2 Mb’den küçük ve 5 Mb’den de büyük olmamalıdır.
• Foto Safari’ye kayıt için son başvuru tarihi 09 Haziran 2018 Cumartesi saat:13.00’tür.
• Başvurular baskentankarameclisi@gmail.com adresine veya tören alanındaki kayıt bürosuna, Katılım/Başvuru Belgesi doldurularak yapılacaktır.
• Yarışmaya sadece www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir. Foto Safari ve yarışmaya katılım için başvurmayan katılımcıların eserleri yarışma dışı tutulacaktır.
• Meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan sorumluluk alınmaz. Ancak sahada bir sağlık ekibi ve ambulans bulunacaktır.
• Otopark alanı, Nallıhan Kuş Cenneti Kuş Gözlem Merkezi otopark alanıdır.
• Nitelik ve nicelik olarak şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin göndericiye ait olması zorunludur. Eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlallerinde, “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (http://www.tfsf.org.tr/…/yarisma_duzenleme_standartlari_yon…)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme verilmişse katılımcının ödülü ve/veya sergilemeyi iade etmesi gerekir.
• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
• Yarışma sonuçları organizasyonun resmi web sitesi olan www.fotosafari.org.tr , www.tukcev.org.tr ve Nallıhan Belediyesi’nin www.nallihan.bel.tr web sayfası ve sosyal paylaşım hesapları ile TFSF’ninwww.tfsf.org.tr web sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında duyurulacak; ayrıca ödül ve sergileme kazanan, satın alma uygulanan katılımcılara e-posta ve telefon ile bildirilecektir.

FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
• Sanatçı, TÜKÇEV - Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’na teslim ettiği ödül ve sergileme alan fotoğraflarını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Kanununun ilgili hükümlerince kendine tanınan kullanım haklarını sadece ismi belirtmek şartıyla TÜKÇEV’e devrettiğini kabul etmiş sayılır. Bu eserler aynı şartlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Başkent Ankara Meclisi tarafından birer kopyası teslim edilecektir.
• Ödül alan fotoğraflar, Orman ve Su İsleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediye Başkanlığı, Nallıhan Sivil toplum kuruluşları, TÜKÇEV, Başkent Ankara Meclisi ile Nallıhan ile ilgili internet siteleri eser sahibinin ismini belirtmek şartıyla görsel yayınlarda kullanabilecektir. Eser sahibi bu kullanımlar için hiçbir telif hakkı ile maddi manevi talepte bulunamayacağını beyan ve taahhüt eder.
• Yarışmada derece ve sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimlerini yazmak kaydıyla fotoğraf yarışma albümünde kullanılabilecektir.
• Şartnamede belirlenen ödüller, ödül töreninde bizzat ödül sahiplerine elden teslim edilecektir. Törene katılamayanların ödülleri şahsi banka hesap numarasına yatırılacak veya posta yolu ile adresine gönderilecektir.
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar; organizasyonun resmi web sitesi olan www.fotosafari.org.tr , www.tukcev.org.tr ve www.nallihan.bel.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında ve TFSF’nin sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSFyayını olan Almanak 2018’de bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nde belirtilen düzenlemeler ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
• Ödül ve sergileme dışında kalan tüm kayıtlar 90 gün içinde veri tabanından silinecektir.
• Katılımcılar; “Nallıhan Kuş Cenneti 5. Foto Safarisi’ne”ne kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Fotoğraflar doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. Dosya isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• İSİMLENDİRME:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital: Renkli veya Siyah-Beyaz >D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRomeryD1_kara_leylek” veya “TRomeryD2_suda_yasam” gibi…
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılımı sağlamaz.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleme Kurulu, yarışma koordinatörü Başkent Ankara Meclisi Derneği sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi​: 09 Haziran 2018 Cumartesi, saat 08.00
Yarışmanın Bitiş Tarihi​: 10 Haziran 2018 Pazar, saat 24.00
Fotoğrafların Son Gönderim Tarihi​: 17 Haziran 2018 Pazar, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi​: 20 Haziran 2018 Çarşamba, saat 10.00
Sonuç Bildirimi​: 21 Haziran 2016 Perşembe
Ödül Töreni ve Sergileme​: 22 Eylül 2018 Cumartesi, saat 13.00 – Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi Fuaye Alanı
Sergi Tarihleri​: 22 – 28 Eylül 2018

SEÇİCİ KURUL (alfabetik sırayla):
Adnan ATAÇ​Fotoğraf Sanatçısı
Erdoğan DEDE​Fotoğraf Sanatçısı
İlker ŞAHİN​(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Kamil ÖGE​Fotoğraf Sanatçısı
Mehmet UÇAR​(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Osman ERDEM​Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı
Sanem ARIKAN​Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı
Serhat TİGREL​TRAKUS (Türkiye’nin Anonim Kuşları) adına
Tansu GÜRPINAR​Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul, en az 7 (yedi) üye ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

ÖDÜLLER:
Birincilik​ 5000.- TL
İkincilik​ 4000.- TL
Üçüncülük​ 3000.- TL
Mansiyon (5 adet)​ 1000.- TL
Sergileme (en fazla 42 adet)​ Nallıhan İpek İğne Oyaları

KONAKLAMA:
Nallıhan – Çayırhan ve Beypazarı konaklama tesislerinde ücreti karşılığı yapılabilir.
ÇADIRLA KONAKLAMA: Çadır, karavan ve otomobilde konaklama için Nallıhan Kuş Cenneti, Kuş Gözlem Merkezi sahası.
YEMEK: Açılış töreninden sonra ve iftarda yemek ikramı yapılacaktır. Ayrıca, tören alanında mahalli yemekler ücret karşılığı sunulacaktır.

GENEL KOORDİNATÖR:
Sanem ARIKAN (Başkent Ankara Meclisi Derneği Genel Başkan Yardımcısı)

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Erdem KARAAĞAÇ​DKMP – IX. Bölge Müdürü
Şahin ÇILGIN​DKMP – IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürü
Fatih LORD​DKMP – IX Bölge Müdürlüğü Nallıhan Şefi

YÜRÜTME KURULU:
Sanem ARIKAN​Başkent Ankara Meclisi
Nazlı Pınar AYGÜNDÜZ​Başkent Ankara Meclisi
Nurbanu ERYÜCEL​Başkent Ankara Meclisi
Ayşe YILDIZ​Başkent Ankara Meclisi
Murat KARASU​Başkent Ankara Meclisi
Doruk KURT​Başkent Ankara Meclisi

NALLIHAN YÜRÜTME KURULU:
Murat KAHRAMAN​Nallıhan Kaymakamı
İsmail ÖNTAŞ​Nallıhan Belediye Başkanı
Rıza TUNCEL​Nallıhan Davutoğlan Mahallesi Muhtarı
(TFSF 2018-0XX)
Abdullah ÇETİNKAYA​Nallıhan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Kadriye SEZER​Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı
Hüseyin TIRIL​Nallıhan Fotoğraf Tutkunları Derneği Başkanı
(TFSF 2018-0XX)

İLETİŞİM ve DANIŞMA
Başkent Ankara Meclisi
Sakarya Mahallesi Hamamarkası Sokak No:19 Altındağ / Ankara
www.fotosafari.org.tr
baskentankarameclisi@gmail.com
Nazlı Pınar AYGÜNDÜZ 0532 068 4008

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-072” numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi gözlemci olarak bulunacaktır.

Kaynak: https://www.facebook.com/nallihanbld/ 

 

 
Okunma sayısı.: 794
Yorumlar

Diğer Haberler
Galata Kulesi'ndeki Restorasyon Çalışmaları-Akkarınlı Ebabiller Trakushaber  02.07.2020 10:33
Yaban Hayatı Hepimizin Ortak Değeridir Trakushaber  30.06.2020 20:06
Kuş cenneti 'Yayla Gölü' kesin korunacak hassas alan ilan edildi Trakushaber  29.06.2020 20:35
Antalya’da Arı Kuşları Hırsız Kurbanı Trakushaber  21.06.2020 22:18
Serçe İle Söğüt Serçesi Melezlenme Durumları Trakushaber  19.06.2020 11:55
Türkiye'nin Kuşları Şimdi de Twitter'da! Trakushaber  17.06.2020 10:08
Çorum Belediyesi Puhu Yavruları İçin Taş Ocağındaki Çalışmaları Durdurdu Trakushaber  16.06.2020 17:41
Küresel Çapta Aşı Üretimi Yengeç Yerine Yapay Alternatifini Kullanmazsa Kuşlara Da Zarar Verecek Trakushaber  15.06.2020 12:28
Küresel Büyük Sayım 2020 Sonuçları Trakushaber  15.06.2020 11:40
Çanakkale'nin Kara Ağaçkakanları Trakushaber  15.06.2020 09:48
Şikra’ nın Üçüncü Kaydı Trabzon’ dan geldi!!!! Trakushaber  12.06.2020 17:05
RES projesinin ÇED Raporu’ndan: İnsan-kuş rekabetinde kaybeden kuşlar olur Trakushaber  12.06.2020 15:51
“Kuş cenneti` Deniz Gölü, eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor Trakushaber  10.06.2020 13:02
Leylekler asırlar sonra Birleşik Krallık’ ta yavruladılar Trakushaber  09.06.2020 14:02
Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı Trakushaber  08.06.2020 11:14
İzmir Kuş Cenneti yavru flamingolarla şenlendi Trakushaber  05.06.2020 12:20
Bir Küçük Mutluluk Hikayesi! Trakushaber  03.06.2020 19:39
Trabzon'da Kap Kumrusu! Trakushaber  31.05.2020 15:23
Moğolistan’dan Zambiya’ya kadar uçup geri dönen guguk kuşu en uzun göç rekorunu kırdı Trakushaber  31.05.2020 14:36
Köyceğiz Sığla Ormanlarının Kuş Çeşitliliği Açısından Önemi Trakushaber  26.05.2020 14:32