Haberler
Serçe İle Söğüt Serçesi Melezlenme Durumları Türkiye'nin Anonim Kuşları
Serçe İle Söğüt Serçesi Melezlenme Durumları 19.06.2020 11:55

Bu güzel yazıyı yazıp bize ulaştıran sevgili Lider Sinav'a teşekkür ederiz

 

 

Serçe İle Söğüt Serçesinin Dağılım Alanlarının Kesiştiği Bölgelerdeki Melezlenme Durumları

Farklı çevresel koşulların bulunduğu bölgelerde türlerin farklı genetik karışımları ile sonuçlanan benzersiz melezlenme durumları görülebilir. Geniş dağılım alanlarında evrimsel geçmişi uzun olan türler farklı simpatri bölgelerinde birbirinden bağımsız melezlenmeler yapmış olabilirler.

Bu durumun bir örneği serçe (Passer domesticus) ile söğüt serçesinin (Passer hispaniolensis) melez popülasyonları arasında görülür. Bu iki tür tüm simpatri (iki türün de bir arada bulunduğu dağılım bölgesi) alanları boyunca düzenli bir melezlenme göstermemektedir.

Sabit bir melez olan İtalya serçesi (Passer italiae) İtalya’da ve çeşitli Akdeniz adalarında bulunur. Avrasya’da ise serçe ile söğüt serçesinin dağılım deseni Kuzey Afrika’daki durumdan farklıdır. Kuzey Afrika’da melez serçelerin bulunduğu bölgenin yakınında serçe ve söğüt serçeleri dağılım gösterir.

Päckert., ve ark. serçe ile söğüt serçesinin sabit melezlerin görüldüğü İtalya ile sabit olmayan melezlerin görüldüğü Cezayir’deki durumlarını incelemiştir. Yanı sıra, üreme izolasyonunun neredeyse tamamlandığı İber Yarımadası ile Avrasya’daki simpatrik popülasyonlar da incelenmiştir. Bu çalışmada, fenotipteki farklılıklar (taç, baş, sırt vd. dış görünüş özellikleri) ve genetik karışımlar incelenmiştir.

Yöntem - Örnekleme Alanları

323 kuşa ait örnekler 21 konumdan toplanmıştır (Şekil 2). (Fotoğraf 2)

Fenotip Araştırmaları

Örneklenen kuşlar, 6 karakter durumu özelliğine göre sınıflandırılmıştır. Dikkat edilen dış görünüş özellikleri tepe, boyun, yanak, böğür, göğüs ve sırt renklenmesi olmuştur. Karakter durumlarındaki ayrışmaya göre örneklenen kuşlara 0-1 arasında bir melezlenme değeri verilmiştir. Serçe (domesticus) serçe x söğüt serçesi melezleri (intermediate), söğüt serçesi (hispaniolensis) dış görünüş özellikleri Şekil 3’te gösterilmektedir. Sadece erkek kuşlar türe özgü renklenme gösterir. İki türün de dişileri benzer görünüştedir.  (Fotoğraf 3)

Moleküler Belirteçler

Moleküler belirteçler genel olarak İtalyan melez formunun iki ebeveyn türden net bir şekilde ayrılmasını sağlar. Kullanılan moleküler belirteçlerin neler olduğuna ve yapılan DNA analizleri ile mikrosatelit analizlerinin ayrıntılarına akılda kalmalarının zor olması nedeniyle değinmeyeceğim.

Sonuç

Araştırmacılar serçe ve söğüt serçesinin birlikte yaşadığı İber Yarımadası’ndaki (İspanya ve Portekiz) kuşları da örneklediler. Genetik analizler İber Yarımadası’nda serçe ile söğüt serçesi arasında zayıf gen akışı belirtileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tespit edilen bazı gen akışlarına karşın bölgede belirgin melezler yoktur.

Avrasya simpatri bölgesinde (iki ebeveyn türün bir arada bulunduğu dağılım alanı) fenotipik melezlerin yok denecek kadar az olması, türler arasındaki sınırlı gen akışına rağmen genomik ebeveyn uyumsuzlukları nedeniyle bu iki türün bütünlüğünün korunduğunu düşündürmektedir. Bu sonuçlar, İber Yarımadası’ndaki serçeler ile söğüt serçeleri arasındaki üreme izolasyonunun neredeyse tamamlandığını göstermektedir.

Kuzey Afrika’da ise İber Yarımadası’ndaki durumunun aksine serçe ile söğüt serçesi yoğun bir şekilde melezlenir. Genetik analizler, Kuzey Afrika’da iki tür arasında yüksek düzeyde gen akışı olduğunu göstermektedir. Bu durum, muhtemelen 19. yüzyılın sonlarında artan kentleşme ve yoğun tarımdan kaynaklanmaktadır. Bu gelişmeler, serçe ile söğüt serçesinin bir arada bulunduğu ve melezlendiği kentsel alan parçalarını yaratmıştır. Bu durum, melez kuşların bulunduğu mozaik bir bölge oluşturmaktadır

Sonuç olarak, serçe ile söğüt serçesi arasında görülmüyor olasa da farklı türler arasında olduğu bilinen, yakın türlerin melezlenerek türlerin kaybolmasına neden olması durumunun yanı sıra serçe ile söğüt serçesi arasında görülen üç durumdan bahsedilebilir. Bunlardan biri Kuzey Afrika’da olduğu bilinen serçe ile söğüt serçesinin melezlerinin bulunduğu bir bölgedir. Diğer bir durum ise üreme izolasyonunun tamamlandığı İber Yarımadası ile Avrasya’daki durumdur. İtalya serçesi gibi sembol türler ortaya çıkaran duruma ise melez türleşme denir. Bir diğer deyişle, İtalya serçesi iki ebeveyn türün melezlenerek kararlı bir tür oluşturduğu durumun sonucudur.

Bu yazıyı hazırladıktan sonra ben serçe ile söğüt serçesinin bir arada bulunduğu alanlarda iki türü farklı bir dikkatle gözlemler oldum. Belki bir gün melez bir serçe göreceğim. 

Kaynaklar

https://avianhybrids.wordpress.com/2019/11/12/sparrows-illustrate-the-possible-outcomes-of-hybridization-from-a-hybrid-species-to-a-mosaic-hybrid-zone/

Päckert, M., Ait Belkacem, A., Wolfgramm, H., Gast, O., Canal, D., Giacalone, G., … & Stuckas, H. (2019). Genetic admixture despite ecological segregation in a North African sparrow hybrid zone (Aves, Passeriformes, Passer domesticus× Passer hispaniolensis). Ecology and Evolution9(22), 12710-12726.

 

 

 
Okunma sayısı.: 224
Yorumlar

Diğer Haberler
Paylaşmak Güzeldir Ama... Trakushaber  08.07.2020 23:50
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak için yapılan ekolojik köprü tamamlandı Trakushaber  08.07.2020 09:35
Galata Kulesi'ne yuva yapan ebabil kuşları restorasyonu erteletti Trakushaber  08.07.2020 09:30
2020 BigPicture Doğal Dünya Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı Trakushaber  08.07.2020 09:20
Galata Kulesi'ndeki Restorasyon Çalışmaları-Akkarınlı Ebabiller Trakushaber  02.07.2020 10:33
Yaban Hayatı Hepimizin Ortak Değeridir Trakushaber  30.06.2020 20:06
Kuş cenneti 'Yayla Gölü' kesin korunacak hassas alan ilan edildi Trakushaber  29.06.2020 20:35
Antalya’da Arı Kuşları Hırsız Kurbanı Trakushaber  21.06.2020 22:18
Türkiye'nin Kuşları Şimdi de Twitter'da! Trakushaber  17.06.2020 10:08
Çorum Belediyesi Puhu Yavruları İçin Taş Ocağındaki Çalışmaları Durdurdu Trakushaber  16.06.2020 17:41
Küresel Çapta Aşı Üretimi Yengeç Yerine Yapay Alternatifini Kullanmazsa Kuşlara Da Zarar Verecek Trakushaber  15.06.2020 12:28
Küresel Büyük Sayım 2020 Sonuçları Trakushaber  15.06.2020 11:40
Çanakkale'nin Kara Ağaçkakanları Trakushaber  15.06.2020 09:48
Şikra’ nın Üçüncü Kaydı Trabzon’ dan geldi!!!! Trakushaber  12.06.2020 17:05
RES projesinin ÇED Raporu’ndan: İnsan-kuş rekabetinde kaybeden kuşlar olur Trakushaber  12.06.2020 15:51
“Kuş cenneti` Deniz Gölü, eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor Trakushaber  10.06.2020 13:02
Leylekler asırlar sonra Birleşik Krallık’ ta yavruladılar Trakushaber  09.06.2020 14:02
Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı Trakushaber  08.06.2020 11:14
İzmir Kuş Cenneti yavru flamingolarla şenlendi Trakushaber  05.06.2020 12:20
Bir Küçük Mutluluk Hikayesi! Trakushaber  03.06.2020 19:39