x <Yönetim Yapısı

Site yönetim birimleri ve görev alan arkadaşlarımız ve görev tanımları aşağıdaki gibidir, birimler ile ilgili yazışmayı aşağıda belirtilen mail adreslerinden yapabilirsiniz.

Başkan

Serhat Tigrel

Gülcan Belen

 1. Finansman kaynağı bulmak
 2. Kurumlarla ilişkilerini düzenlemek.
 3. Birimlerin denetimi, görevlendirilmesi ve koordinasyonu yapmak.
 4. İnternet Sunucu hizmetini organize etmek.
 5. Sitenin tanıtımı adına her türlü basılı, görsel veya sanal ortamda faaliyet düzenlemek.
İletişim: baskan@trakus.org

Takvim

Meral Özkan

 1. Takvim tasarımı ve her türlü baskı işlerini düzenler, dağıtımını organize eder.
 2. Fotoğraf seçimlerinde yönetimce belirlenecek görevli üyeler ile çalışır.
İletişim: reklam@trakus.org

Yazılım

Zafer Kırık

 1. Site tasarımında ve yazılım konusunda proje geliştirir.
 2. Kullanıcılardan gelen önerileri değerlendirir ve site işleyişi hakkında üyeleri bilgilendirir.
 3. Sitenin yazılımını günceller, teknik sorunlara çözüm üretir.
İletişim: trakus@trakus.org

Etkinlik

Ömer Furtun

Ömer Kulaçoğlu

 1. Toplantı, konferans, bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek.
 2. Periyodik TRAKUS kamplarını organize etmek.
 3. Arazi buluşmaları organize etmek.

Fotoğraf / Forum Kontrol

Murat Çuhadaroğlu

 1. Kurallara uymayan fotoğrafı belirler ve siler.
 2. Tür tanım heyetinden gelen silme talebini gerçekleştirir.
 3. Forum ve yayın kısmını denetler, amaç dışı kullanımda müdahale eder.
 4. Fotoğraf ve yorumlarla ilgili üye şikayetlerini değerlendirir. Fotoğraf ve bilgi paylaşım ilkeleri ve disiplin kuralları ışığında gerekli müdahaleyi yapar.
 5. Kuş fotoğrafçılığı konusunda üyelere yol gösterir, faaliyet yapar.
 6. Linkler bölümünü kontrol eder düzenler, ekler veya siler.
İletişim: forumfoto@trakus.org

Gözlem

Veysel Kahraman

Mustafa Erturhan

Birol Hatinoğlu

 1. Gözlem girişlerini kontrol eder.
 2. Gözlemlerin çoğalmasını teşvik eder, yeni gözlemcileri bilinçlendirir.
 3. Gözlem organizasyonları gerçekleştirir.
İletişim: gozlem@trakus.org

Haber

Özmen Yeltekin

Cansu Özcan

Melis Çolak Aydın

Nükhet Barlas

Timur Çağlar

 1. Haber bölümüne haftada en az 7 kere yeni haber girer.
 2. Üyelere haber amaçlı görev dağıtır, üyelerden gelen makaleleri toplar, yayına koyar, yayın sırasını belirler.
 3. Metinle ve metin fotoğrafı ile ilgili herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa düzeltir veya düzelttirir.
 4. İlgi alanımıza giren acil konularda, tespit yaptırır, durumu netleştirir.
 5. Haber yapar, gelen haberleri önem ve öncelik sırasına koyarak düzeni sağlar.
 6. Medya ekibi ile koordine çalışır.
İletişim: haber@trakus.org

Medya

Ömer Furtun

Ömer Kulaçoğlu

 1. Trakus Dergi veya hazırlanacak yayınların içerik olarak hazırlanması ve yayınlanmasından sorumludur.
 2. PDF yayınların içeriğinin kontrolü ve devamlılığını sağlar.
 3. Güncel konular ve/veya sitedeki gelişmeler ışığında reklam alanı için görseller hazırlayıp yayınlar.
 4. Trakus Bültenleri hazırlar ve dağıtır.
 5. Haber ekibi ile koordine çalışır.
İletişim: medya@trakus.org

Tür Sayfaları

Yavuz Eryavuz

Kuzey Cem Kulaçoğlu

 1. Tür sayfalarına sorumluları atar.
 2. Yeni adaylar bulunması için faaliyet düzenler, yazılanları denetler.
 3. Belli aralıklarla tür için girişleri ölçer, güncellenmeyen tür sayfası sorumlusu üyeyi uyarır. Gerekirse yeni sorumlu atar.
İletişim: tur@trakus.org

Tür Tanımı

Ömer Necipoğlu

Ahmet Karataş

Cemil Gezgin

Bilal Kap

Ergün Bacak

Kiraz Erciyas Yavuz

Korhan Özkan

Kuzey Cem Kulaçoğlu

Mehmet Ünlü

Mutlu Salman

Nizamettin Yavuz

Ömer Döndüren

Sercan Bilgin

Ömer Döndüren

Soner Bekir

Umut Güngör

Veysel Kahraman

Zafer Kurnuç

 1. Trakuş tür listesini belirler, günceller.
 2. Siteye gelen türlerin tespitini yapar, onaylar.
 3. Kurallara/ilkelere uymadığını düşündüğü veya liste dışı türlerin/fotoğrafların silinmesi için Fotoğraf Forum Kontrol sorumlusunu uyarır.
 4. Tür sayfalarında yanlış bilgi olup olmadığını denetler.
İletişim: turtanim@trakus.org

Üye İşleri

Hüseyin Meşe

 1. Üyelik işlerini takip eder. Başvuru kıstaslarını belirler. Üye kabulünü yapar.
 2. Üye mesajlarına cevap verir veya cevaplanması için ilgili birimi bilgilendirir.
 3. Uyarı, süreli/süresiz uzaklaştırma işlemini gerçekleştirir ve üyeyi nedenleri konusunda yazılı olarak bilgilendirir.
İletişim: uye@trakus.org

Video

Kadir Dabak

 1. Siteye eklenen/eklenecek, amacımız doğrultundaki videoların kontrolü ve yönetilmesini takip eder.
 2. Yeni videoların çekilmesini teşvikini sağlayan aktiviteleri düzenler.
 3. Youtube Trakus sayfasını yönetir.
Youtube:Youtube Kanalı
İletişim: video@trakus.org

Sosyal Medya

Ercan Üç

 1. Sosyal medya hesaplarını takip eder. Düzenli olarak görsel paylaşımını planlar.
 2. Takipçi ve üye sayılarının artması için gerekli çalışmaları yapar.
 3. Sosyal medya hesaplarında düzenlenecek etkinlikleri, medya, haber ve video grupları ile koordineli olarak planlar.
 4. Site üzerindeki sergi alanında aylık seçimi yapar