x <


Kurallar

Etik Tavsiyeler;

TRAKUS olarak, çevrenin, canlıların ve fotoğrafçının/gözlemcinin huzuru açısından tüm üyelerimizin aşağıda ´´Çevresel´´ ve ´´Kişisel´´ olmak üzere iki başlık altında toplanmış olan koşulları ilke edinmesi ve davranışlarını bu ilkelerle şekillendirmesi gerektiğine inanıyoruz

Doğada var olan düzene müdahale edilemez. Doğada var olan hiçbir şeyin yerini değiştirmeye hakkımız olmadığı unutulmamalıdır.

Yapılan tüm etkinliklerin doğadaki canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının bozulmaması amacına hizmet etmesi gerektiği unutulmamalıdır

Önemli Kuş Alanlarının (ÖKA) ve koruma altındaki benzer alanların korunması desteklenmelidir. Koruma altındaki alanlara yetkililerden izinsiz girilmemeli, bu tür alanların kurallarına uyulmalıdır.

Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan girilmemelidir.

Nadir veya nesli tehlikede bulunan bir canlının yaşadığı alana hangi amaçla olursa olsun girmenin, bu alanların yerini ikinci kişilerle paylaşmanın ya da başkasınca yeri belirlenmiş bu nitelikteki bir alanın yerini öğrenmeye çalışmanın o nadir canlı üzerinde yaratacağı tehlikeler kesinlikle unutulmamalıdır.

Herhangi bir alanda birkaç fotoğrafçının/gözlemcinin belirledikleri makul süreler içinde yapacakları çalışmalar ile aynı alanın yoğun bir şekilde sıklıkla kullanılmasının çevre ve canlılar üzerinde biriken etkisinin zararları göz ardı edilmemelidir. Kalabalık gruplarla yapılan fotoğraf/gözlem turlarında alandaki canlıların çok daha fazla rahatsız olacakları kesinlikle unutulmamalıdır.Gerek yalnız gerekse kalabalık yapılan arazi çalışmalarında canlının yaşam alanında geçirilecek fazladan her dakikanın o canlıya yaşatacağı stres veya vereceği zarar göz ardı edilmemelidir.

Her türlü belgeleme yöntemini ve aracını kullanmadan önce hayvan davranışları konusunda bilgi edinilmeli, hayvanların yaşam süreçlerine müdahale sınırları öğrenilmelidir.

Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından, kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme alanlarından uzak durulması gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu tür alanlarda yapılacak çekimlerin canlıları rahatsız etmemesi gereken mesafelerden ve mümkün olduğunca kamuflaj yöntemiyle yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yuvaya kesinlikle yaklaşılmamalı, yavru veya yumurtalar ele alınmamalıdır.

Daha farklı, güzel fotoğraf/video çekmek amacıyla canlının, kovalama, bağırma ya da bir şey fırlatma gibi yöntemlerle rahatsız edilmesi asla kabul edilemez.

Fotoğraf çekerken veya gözlem yaparken herkesin dikkatini çekecek, dolayısıyla alana ilgisini arttıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Çekilen fotoğrafta kadraja girmesini engellemek veya kamuflajda kullanmak üzere canlı bitkilere kesinlikle zarar verilmemelidir.

Kuşları veya belgelenmek/gözlemlenmek istenen diğer canlıları cezbetmek için kullanılacak yöntemlerin o canlıların yaşam döngülerine zarar verebileceği asla unutulmamalıdır.

Koruma amaçlı dahi olsa canlılar arasındaki avlanma vb. doğal olaylara asla müdahale edilmemelidir.

Kuşların ve diğer canlıların yuva yapabilecekleri kumsal, çayır, sulak alan civarı gibi alanlara özellikle üreme döneminde, pek çok yuvaya/yavruya farkında bile olmadan zarar vereceğinden araçlarla kesinlikle girilmemelidir. Bu tür alanlara yaya olarak girmenin bile yuvalara zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Etik kurallara uymadığı gözlenen diğer fotoğrafçılar/gözlemciler uygun bir dille uyarılmalı, davranışlarla onlara örnek olunmalıdır.

Fotoğrafçı/gözlemci, bulunduğu tüm alanlardan güzel anılar ve fotoğraflar dışında hiçbir şey almamalı, alana hiçbir şey bırakmamalıdır.

TRAKUS yönetimi olarak, her üyemizin arazide vicdanıyla baş başa olduğunu hatırlatarak bu tavsiyelerin uygulanmasını rica ediyoruz.Eleştiri, Yorum İlkeleri - Disiplin Kurulu;

Fotoğraflara ve Forumlara yapacağınız eleştirilerin yapıcı, fotoğraf sahibini ve diğer üyeleri fotoğraf çekimi, kuşun türü ve özellikleri gibi konularda bilgilendirmeye, geliştirmeye yönelik olmasına özen gösteriniz.

Eleştirilerinizde üslubunuzun en az yazdıklarınız kadar önemli olduğunu unutmayınız. TC yasalarına, genel ahlaka, görgü kurallarına aykırı eleştiri yapmayınız. Fotoğraf sahibi ya da kastettiğiniz başka bir üyeyi hedef alan hakaret içerikli, alaycı, kışkırtıcı, ciddiyetten uzak, polemik doğuracak eleştiriler yapmayınız. Eleştiri ve yorumların yasal sorumluluğu sahibine aittir.

Sitede her ne şekilde olursa olsun; siyasi, dini, ideolojik görüş düşünce, tartışmalara izin verilmez, bunu yapanlar siteden belli bir süre uzaklaştırılır, tekrarında siteden üyeliği silinir.

Yüklediğiniz fotoğraflar altına yazacağınız metinde; Trakus ile ilgili konular, kuşlar, çekim teknikleri, fotoğraftaki tür ile ilgili bilgi ve gözlemler, fotoğrafın hikayesi gibi konuları yazmak hedeflenmektedir, bunların dışına çıkılmamalıdır.

Fotoğraf paylaşım ilkelerine aykırı olarak çekilmiş/yüklenmiş olduğunu düşündüğünüz fotoğraflara ve yorumlara kişisel müdahaleler yapmak yerine ana sayfadaki iletişim bölümünden Fotoğraf Forum Kontrol sorumlularını bilgilendirme yöntemini tercih ediniz.

Fotoğraf Forum Kontrol sorumluları, yukarıdaki ilkelerimize ve disiplin kurallarına aykırı olduğu belirlenen veya üye şikayetine sebep olmuş yorum ve fotoğrafları site yönetimi adına silme hakkına sahiptir.Disiplin Kuralları;

Trakus´un amacı, ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında, anonim olarak bilgi toplamak ve bu bilgileri paylaşmaktır. Bu ortak idealimize ulaşmak için ihtiyacımız olan en önemli etmen, huzur içinde çalışacağımız bir ortamı birlikte yaratmaktır. Bunun için yapmamız gereken ise, birbirimize karşı iyi niyetli, hoşgörülü ve saygılı olmaktır. Bu paylaşımda eleştiri ve övgü mutlaka olacaktır ancak her ikisinde de ortak amacımıza hizmet esas alınmalıdır. Yapılan gerek övgü gerekse eleştirinin dozu dikkatle ayarlanmalı, yanlış anlamalara meydan verebilecek ifadelerden kaçınmalı, üsluba özellikle özen gösterilmelidir. Hakaret, alay ve kışkırtıcı unsurlardan uzak durulmalıdır. Bu bağlamda yazılan her iletinin, gönderilmeden önce tekrar okunması önerilir. Önemli olan iyi niyet olsa bile, bazı istisnai durumlarda ve gerektiğinde uygulanmak üzere, her üyenin uyması gereken Trakus Disiplin Kuralları aşağıdadır:

Madde 1 _ Amaç:
 • Üyelerin kişilik haklarını korumak. Kırgınlıklara, küskünlüklere engel olmak. Ortak amaca gönül vermiş herkesi kazanmak. Dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek. Ortak amaca hizmet yarışında gerekli olan, huzur, güven ve barış ortamını sağlayarak, katkı ve paylaşım heves ve heyecanını en üst seviyede tutmaktır.
Madde 2 _ Kapsam:
 • Yapılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar,
 • Açılan forumlar, forumlara yazılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar ve üyenin siteye yaptığı her türlü bilgi girişi,
 • Haksızlığa uğrayan üyenin, hak arama adına da olsa, bu maddedeki eylemleri içeren yanıtları, Trakus disiplin Kurallarına tabidir.
 • Kayıtlı üyemiz olup, başka mecralarda Trakus ve yöneticileri hakkında yazılanlar,
 • Yazılı ve görsel basın, internet siteleri, sosyal paylaşım siteleri, elektronik postalar, haberleşme grupları v.b sosyal medyada da yayınlananlar, Trakus, Yöneticileri ve birden fazla Trakus Üyesini içeriyorsa Trakus Disiplin Kuralları´na tabidir.
Madde 2 _ Kapsam:
 • Yapılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar,
 • Açılan forumlar, forumlara yazılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar ve üyenin siteye yaptığı her türlü bilgi girişi,
 • Haksızlığa uğrayan üyenin, hak arama adına da olsa, bu maddedeki eylemleri içeren yanıtları, Trakus disiplin Kurallarına tabidir.
 • Kayıtlı üyemiz olup, başka mecralarda Trakus ve yöneticileri hakkında yazılanlar,
 • Yazılı ve görsel basın, internet siteleri, sosyal paylaşım siteleri, elektronik postalar, haberleşme grupları v.b sosyal medyada da yayınlananlar, Trakus, Yöneticileri ve birden fazla Trakus Üyesini içeriyorsa Trakus Disiplin Kuralları´na tabidir.
Madde 3 _ Değerlendirme Kriterleri
 • Eylem hakaret içeriyorsa, kışkırtma, küçük düşürme, aşağılama, alay etme amacı taşıyorsa,
 • Üye etkinliği ile ilgili değil de kişiyi ve kişilik haklarını hedef alıyor ve rencide ediyorsa,
 • Yorum kopyala yapıştır yöntemiyle yapılmışsa,
 • Fotoğraf başkasına ait ise, ya da T.C yasalarına, Trakus amacına, fotoğraf yükleme kurallarına aykırı ise,
 • Üye yazdığı yazılar ya da yüklediği fotoğraflarla gerginlik yaratmayı alışkanlık haline getirmişse ve genel huzuru bozuyorsa, sanal kişilik kullanıyorsa,
 • Trakus.org sitesinin genel işleyiş kuralları (Etik kurallar, Amaç dışı haraketler, Teknik kurallar, Eleştiri ve Yorum ilkeleri) ihlal edilmişse,
 • Birden çok üyemizi Trakus dışında dahi olsa, toplum tarafından kabul edilemeyecek davranışlara maruz bırakmış ise, Üyenin durumu Disiplin kurulunca İncelenir ve aşağıdaki yaptırımlardan birine karar verilir.
Madde 4 _ Yöntem
 • 3ncü maddede belirtilen eylemlerden birinin gerek kendisine ve gerekse başkalarına karşı gerçekleştiğini düşünen her üye bu durumu, karşı tarafa cevap vermeyerek, şikâyet yoluyla Yönetim´e bildirebilir. Üye, bu konuda göndereceği maile, şikâyet konusu yorumun/fotoğrafın linkini ve kendi görüşlerini de eklemelidir. Trakus'ta yazılan her satır, her fotoğraf yönetim tarafından takip edilemeyeceğinden, şikâyet yöntemi esas alınır. Ancak yönetim tespit edebildiği eylemlere direkt olarak da müdahale edip disiplin kurallarını uygulayabilir.
 • Şikayetler Trakus sitesinde iletişim bölümünde ´´şikâyet´´ kategorisi seçilerek iletilir.
 • Yönetim, gelen şikâyet üzerine, ya da kendiliğinden, eylemi Trakus Disiplin Kuralları çerçevesinde değerlendirir ve kararını verir. 3ncü maddede belirtilen unsurları taşıyan her türlü yazı ve fotoğraf, kopyası alınarak derhal silinir.
 • Silinen yorum/fotoğraf sahibi üyenin konuyla ilgili tüm yazılar eklenerek Disiplin Kurulu´na sevk edilir.
 • Disiplin Kurulu, üyenin kural ihlali yapmadığına karar verebileceği gibi, eylemin ağırlığına göre üye
 • Hakkında:
 • 1. Uyarma,
 • 2. Üye etkinliklerini 1-12 ay geçici olarak durdurma,
 • 3. Üyeliğin iptali kararı verebilir.
 • Yönetim gerekli hallerde üyeyi geçici olarak bildirimsiz kapatabilir ve 24 saat içinde kapatma nedeni eposta ile üyeye bildirilir.Üye etkinliğinin kapatılmasından sonra en geç 7 gün içinde, Disiplin Kurulu kararı taraflara eposta ile bildirilir ve bir örneği arşivlenir.
 • Site bölümlerinde (Forum, Fotoforum, Fotogaleri gibi) vefat, hastalık ve kaza duyumları için şu aşağıdaki kriterler aranacaktır. Bu tip duyumlar ancak aşağıdaki kişiler için yapılır. 1. Trakus üyelerinden birinin vefatı , geçirdiği ağır bir kaza veya ağır bir hastalık
 • 1. Trakus üyelerinden birinin vefatı , geçirdiği ağır bir kaza veya ağır bir hastalık
 • 2. Üyelerimizden birinin 1. Derece akrabasının (Eş, Çocuk, Kardeş, Anne/Baba) vefatı, geçirdiği ağır bir kaza veya ağır bir hastalık
 • 3. Kuşlarla ve doğayla ilgili, çoğumuzun tanıyacağı, topluma mal olmuş bir kişinin vefatı geçirdiği ağır bir hastalık
 • Yukarıda yazan kriterlere uymayan kişi ve olaylar için açılan haber ve forum başlıkları sorgusuz kaldırılacaktır.
Madde 5 _ Disiplin Kurulu;
 • Disiplin kurulu grup başkanlarından en az üçünün bir araya gelmesinden oluşur. Kararlarda oy çokluğu aranır.
Madde 6 _ İtiraz
 • Hakkında uygulanan kararın haksız olduğunu düşünen üye, gerekçesini de ekleyerek istemini mail yoluyla Yönetim´e bildirebilir.
 • İtirazlar Trakus sitesinde iletişim bölümünde ´´şikâyet´´ kategorisi seçilerek iletilir.
Madde 7 _ Genel
 • Muhatabı şikâyetten vazgeçse dahi, genel huzuru bozan her eylem için Trakus Disiplin Kuralları uygulanır.
 • Üyelerin TC yasalarına göre suç teşkil eden eylemlerinden Trakus sorumlu değildir.